Eşit Haklar için İzleme Derneği Koordinatör Arıyor

Ayrımcılıkla mücadele ve dezavantajlı grupların adalete erişimi üzerine çalışmalar yürüten Eşit Haklar için İzleme Derneği, İstanbul Ofisinde çalışmak üzere tam zamanlı bir Koordinatör arıyor.

İş Tanımı

 • Derneğimizin genel koordinasyonunda görev ve sorumluluk almak.
 • Proje ve diğer faaliyetlerin genel takibini yapmak.
 • Haftalık ve aylık iş planlarını takip etmek.
 • Derneğin uluslararası ilişkilerinin sürdürülmesi ya da yenilerinin oluşturulmasına katkı sağlamak. 
 • Derneğin hukuki ve idari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, süreçlerin takibi ve yönetimi.

Aranan Özellikler

 • Sivil toplum alanında en az dört yıllık profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak (insan hakları alanındaki çalışma deneyimi ve daha önce benzer koordinasyon görevi yapılmış olması tercih sebebidir).
 • Proje yürütme ve takip konusunda deneyim sahibi olmak.
 • Lisans derecesi bitirmiş olmak.
 • Sözlü ve yazılı olarak ileri düzeyde İngilizce dil bilgisi.
 • Çok iyi düzeyde Microsoft Office becerileri.
 • Farklı nitel ve nicel araştırma yöntemlerine dair bilgi ve uygulayabilme becerisi (mülakat, odak grup, istatistiksel veri okuma ve yorumlama vb.). 
 • SPSS gibi istatistiksel analiz programlarını kullanabilme becerisi tercih sebebidir.

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte 20 Ağustos Perşembe gününe kadar info@esithaklar.org adresine yollamaları gerekmektedir.

 • 400-600 sözcükten oluşan; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve derneğimize yapabileceğiniz katkıları anlatan niyet mektubu,
 • Güncel CV,
 • Başvurucuya ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri.

Not: Başvuru e-postasının konu bölümüne PERSONEL BAŞVURU – İSİM SOYAD yazılması gerekmektedir. Başvurulan pozisyonun mail gövdesi ve niyet mektubunda açıkça belirtilmesi gerekir.