Sivil Sayfalar Yayın Politikası

Sivil Sayfalar sivil toplumla ilişkili olan yazılı, sesli ve görsel içerikleri aşağıdaki kriterlere göre üretir. sivilsayfalar.org adresinde yayınlar ve sosyal medya hesaplarından paylaşır:

 • Sivil Sayfalar’ın önceliği sivil toplumu koruyan ve güçlendiren içeriklerdir.

 • Sivil Sayfalar, yayınladığı içeriklerde sivil toplum içerisindeki hem konu itibariyle hem de arka plan anlamında farklılıkları yansıtmaya özen gösterir.

 • Sivil Sayfalar’ın yayın politikası evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesindedir.

 • Sivil Sayfalar, herhangi bir toplumsal grubu hedef alan, nefret söylemi içeren metinlere yer vermez.

 • Sivil Sayfalar, etnik kimlik, dini kimlik, inanç, dil, sınıf, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim gibi konularda ayrımcılığa hizmet eden içeriklere yer vermez.

 • Sivil Sayfalarda yer alan içerikler doğrudan bir bireyi ve/veya kuruluşu suçlayamaz.

 • Sivil Sayfalar’da bir bireyi ve/veya kuruluşu doğrudan suçlayıcı içerikler yer almaz.

 • Sivil Sayfalar, şiddeti öven, teşvik eden ve meşrulaştıran içeriklere yer vermez.

 • Sivil Sayfalar çocuk alanında ilgili Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin’in hazırladığı “Çocuk Haklarına Duyarlı Habercilik Politikası” ilkelerini gözeterek içerik üretir.
 • STK’ların ürettiği ve/veya sivil toplumla doğrudan ilişkili rapor ve dokümanları E-kütüphane sayfasında yayınlar. Raporların içeriğinden hazırlayan kurumlar sorumludur.

 • İş ilanları ve duyuruları aşağıdaki kriterleri çerçevesinde yayınlar:

 • İlanda yer alan kriterlerle işin içeriği arasında doğrudan bir ilişki olmalıdır, kriterler ayrımcılığa hizmet etmemelidir:

  • Sivil Sayfalar, aranan nitelikler arasında adayın cinsiyetinin belirtildiği iş ilanlarına ve duyurularına (Bir kadına yönelik şiddet araştırmasında sahada çalışacak kişilerin kadın olarak seçilmesi gibi dezavantajlı durumdaki gruplara yönelik araştırma projeleri hariç) yer vermez.

  • Sivil Sayfalar, içerisinde “evli-bekar” ibareleri olan iş ilanı ve duyurulara yer vermez.

  • Sivil Sayfalar, askerlik durumunun belirleyici olduğu iş ilanı ve duyurulara yer vermez.

  • Sivil Sayfalar, sivil toplumun gelişimine ve/veya güçlenmesine hizmet etmeyen, yalnızca kâr amacı güden duyuru ve etkinliklere yer vermez.