Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Proje ve İletişim Asistanı Arıyor

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, 'Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi' projesi kapsamında 24 ay süreyle istihdam edilmek üzere bir Proje ve İletişim Asistanı arıyor.

Proje ve İletişim Asistanı Pozisyonu
Çalışma yeri: İzmir
Çalışma şekli: Tam zamanlı
İşe başlama tarihi: 15 Aralık 2022
Referans kodu: ESHID – 2022/11 – Proje Asistanı
Son başvuru tarihi: 27.11.2022 saat 18:00’e kadar

Görev Tanımı:
 • Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” projesinde, Proje Yönetim Birimine destek vermek,
 • Projenin web sitesini yönetmek, derneğin ve projenin iletişim stratejisine uygun olarak İngilizce ve Türkçe sosyal medya hesaplarını yürütmek, projenin savunuculuk ve tanıtım faaliyetlerinde ilgili iletişim stratejilerinin belirlenmesine katkı sunmak ve bu stratejilerin proje ekibi ve paydaşları tarafından uygulanması için ilgili araç ve faaliyetleri planlamak,
 • İzleme ve raporlama çalışmalarına destek vermek,
 • Proje kapsamında gerçekleşecek her türlü toplantı organizasyonunu proje koordinatörünün eşgüdümünde yapmak,
 • “Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” projesinin paydaşları olan sivil toplum örgütleri (STÖ), barolar, akademi ve diğer ilgili paydaşlarla iletişim içerisinde olmak,
 • Projenin raporlama ve finansal işleri konusunda Proje Yönetim Birimi’ne destek vermek,
 • İhtiyaç halinde, Proje Yönetim Birimiyle beraber saha ziyaretlerinde bulunmak ve bölge toplantılarına katılmak,
 • İhtiyaç halinde, ESHİD’i temsilen yurtiçi ve yurtdışı toplantılarına katılmak,
 • Derneğin sürdürülebilirliği ve genel işlerine proje koordinatörünün eş güdümü kapsamında katkı
  sunmak.
Adaylarda Aranan Nitelikler
 • Üniversitelerin siyaset bilimi, kamu yönetimi, sosyoloji ya da iletişim lisans programlarının herhangi
  birinden mezun olmak,
 • İnsan hakları alanında yürütülen projelerde en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak (gönüllü çalışmalar
  tecrübe içinde kabul edilecektir),
 • İnsan hakları ve ayrımcılık yasağı konularında bilgi sahibi olmak,
 • Proje Yönetimi konusunda, tercihen AB destekli proje yönetimiyle ilgili bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
 • Web sitesi ve sosyal medya yönetimi, iletişim stratejisi oluşturma ve uygulama konularında tecrübe
  sahibi olmak (adaylarından bu alanda yaptıkları bir çalışma ile ilgili örnek göstermeleri istenebilir),
 • Toplantı organizasyonu ve planlama yapabilme becerisine sahip olmak,
 • İyi iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Çözüm odaklı çalışabilmek,
 • Çok iyi derecede MS Office programları kullanabilmek,
 • İyi derecede Türkçe ve İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak.
Başvuru yöntemi:

Adayların; fotoğrafsız, Türkçe veya İngilizce özgeçmişleri ile birlikte pozisyona başvuru nedenlerini anlatan ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nde çalışma isteğine dair bir niyet mektubunu, yukarıda belirtilen referans kodunu mailin konu satırına ekleyerek, izmirtemsilcilik@esithaklar.org adresine göndermeleri gerekmekte.

Adayların, geçmiş iş tecrübesinden yola çıkarak referansına başvurulabilecek en az iki kişiye ait iletişim bilgilerinin özgeçmişlerine eklenmesi önemlidir. Fotoğraflı ve yukarıdaki koşulları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Değerlendirme:

Son başvuru tarihini takiben gelen başvurular arasından, başvuru kriterlerine uygun adayların ilk ön elemesinden sonra, uygun adaylarla yüz yüze ya da Zoom üzerinden üç kişilik bir kurul eşliğinde görüşmeler gerçekleştirilecektir. Görüşmeler, tamamlandıktan sonra olası üç adayla yapılacak 2. görüşmenin ardından sonuçlar ilan edilecek ve ilk kısa listeye giren adaylardan başlamak üzere sonuçlar mail yoluyla başvuru sahibine bildirilecektir.