Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Ekip Arkadaşı Arıyor

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Avrupa Birliği’nin desteği ve İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri (HURIDOCS) ile iş birliği içinde yürüttüğü 'İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi' projesinde görev almak üzere proje koordinatörü arıyor.

Proje, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK’lar) Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel hakların güçlendirilmesi için izleme ve savunma kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Görev Tanımı
 • HURIDOCS başta olmak üzere bütün paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak;
 • Hizmet sağlayıcıların (bireyler ve şirketler) işe alınması için iş tanımlarını ve şartlarını hazırlamak; danışmanların/uzmanların çıktılarının niteliğini teknik açıdan izlemek;
 • Projenin periyodik olarak değerlendirilmesi de dahil olmak üzere proje İ&D planının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek;
 • Projenin İ&D ve öğrenme misyonlarını desteklemek ve gerektiğinde proje kapsamında saha ziyareti yapmak;
 • Raporlama, izleme ve değerlendirmenin projenin toplumsal cinsiyet konularını tam olarak ele almasını sağlamak;
 • Hibe programı kapsamında desteklenen yerel ortaklara idari ve operasyonel destek sağlamak; alt hibe yararlanıcılarının projenin uygulama sürecine etkin katılımını sağlamak;
 • Proje çıktılarının kamusal alana zamanında ve etkin bir biçimde aktarılmasını koordine etmek;
 • Proje ile ilgili bilgi ve deneyimlerin öğrenilmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırmak;
 • Proje ekibi ile birlikte projenin teknik ve finansal raporlarını zamanında hazırlamak;
 • Projenin ESHİD’in yürüttüğü diğer çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon için de yürütülmesini sağlamak ve Derneğin çalışmalarına katkıda bulunmak;
 • Yürüttüğü çalışmalarda Genel Koordinatör’ü periyodik olarak bilgilendirmek.
Aranan Özellikler
 • İnsan hakları alanında en az 3 yıllık iş deneyimi;
 • Ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olmak;
 • Sivil toplum örgütleri başta olmak üzere farklı paydaşlarla işbirliği kurma ve iletişim becerisi;
 • AB proje yönetimi süreçleri konusunda bilgi ve deneyim;
 • Çok iyi derece İngilizce yazma ve konuşma becerisi;
 • Lisans veya yüksek lisans mezunu olmak (İnsan hakları ve sosyal bilimler alanında derece tercih sebebidir);
 • Ekip çalışmasına uyumlu, gerektiğinde inisiyatif alabilme ve organizasyon becerisine sahip olmak;
 • Gerekli durumlarda seyahat edebilmek.
Önemli Notlar
 • Adaylar, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış niyet mektubu ile fotoğrafsız ve en az iki referans içeren özgeçmişlerini konu satırına “EU082-Proje Koordinatörü” yazarak 21 Ağustos 2023 saat 18.00’e kadar ikbasvuru@esithaklar.org mail adresine göndermelidir.
 • Fotoğraflı ve yukarıdaki koşulları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Kısa listeye kalan adaylar mülakata davet edilecektir.