Manifesto

Türkiye sivil toplumu toplumsal ve çevresel meseleleri tarif etmede, sorunlara yol açan kaynakları analiz etmede ve sorunlara dair bilgi üretmede son derece başarılı. Her yıl çevre sorunlarından çocuk haklarına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden hayvan haklarına, insan hakları ihlallerinden kentsel meselelere dair raporlar yayımlıyor, projeler üretiyor. Ancak sivil toplum kuruluşları bu performansa karşın yurttaşların kanaatlerini, siyasetin ve kamu yönetiminin kararlarını etkilemede yetersiz. Bu etkisizliğin arkasında STK’ların kendi kimliklerine/mahallelerine ve ele aldıkları temaların dar sınırlarına kapanma yatıyor. STK’ların içe kapanması sivil toplumu siyasetin dünyasında dekoratif bir unsura, özel sektörün dünyasında bir iletişim sözcüsüne ve logo olarak konumlandırıyor.

Sivil Sayfalar, böyle bir ortamda, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.

Bu yolculuğumuzda, sivil toplum içerisindeki hem tematik hem de kültürel çeşitliliğe dikkat çekiyor, yayınladığımız içeriklerde de bu çeşitliliği yansıtmaya özen gösteriyoruz. Yerel örgütlenmelerden hak savunuculuğu yapan kuruluşlara, uzmanlık eksenli kuruluşlardan hayırseverlik eksenli kuruluşlara kadar tüm sivil toplumun Sivil Sayfalar’da yer edinmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda sivil toplum içerisindeki farklı kesimler arasında bir köprü olmaya değer veriyoruz. Toplumun her kesimiyle, her kesimin sözcüleriyle bağlar kurmak için içerikler paylaşıyor, hazırlanan içerikleri yaygınlaştırıyoruz.

Kısacası, Sivil sayfalar olarak önceliklerimiz sivil toplumun ürettiği bilgi ve tecrübenin görünürlüğüne destek olmak, farklı tematik, politik ve kültürel arka planlardan gelen kuruluşların birbirinden haberdar olmasını sağlamak. Bu şekilde, Türkiye sivil toplumunun kendi özgünlükleriyle Türkiye demokrasisin bir parçası haline gelmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.