Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik İzleme, Savunuculuk ve Destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başladı. Çalışmalarını; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanıyor.

İlgili İçerikler