Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Ekip Arkadaşı Arıyor

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, yeni başlayacağı 'İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye'de Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi' projesi kapsamında çalışacak İletişim ve Proje Sorumlusu arıyor.

ÇALIŞMA YERİ: ANKARA

ÇALIŞMA ŞEKLİ: TAM ZAMANLI

SON BAŞVURU TARİHİ: 8 OCAK 2023 saat 18.00’a kadar

ESHİD, HURIDOCS (İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri) ile işbirliği içinde Ocak 2023’te, insan hakları alanında çalışan kilit paydaşların, izleme ve savunuculuk alanlarında  teknik ve operasyonel kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan “İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’de Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi” başlıklı yeni bir proje başlatacaktır.  Proje, 36 aylık bir süre için Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

İletişim ve Proje Sorumlusu’nun, proje faaliyetlerinin bütün olarak uygulanması ve proje çıktıları ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasında yerel Proje Koordinatörü ve Uluslararası Proje Ekibi ile tam bir işbirliği içinde çalışması ve İnsan hakları alanında çalışan kilit paydaşlar, ortaklar ve kamu kurumları ile iyi iş ilişkileri kurması beklenmektedir. Türkiye içinde ve dışında seyahat etmesi gerekebilir. 

Ana Faaliyetler
 • Projenin yönetimini ve uygulanmasını desteklemek ve hedeflerin bütçe dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak;
 • Projenin çıktılarının ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanında çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim ve savunuculuk kampanyalarını ve faaliyetlerini desteklemek;
 •  Kilit paydaşlar ve ortaklarla koordinasyon sağlamak ve güçlü ilişkiler geliştirmek; düzenli toplantılar yapmak ve kilit paydaşlarla yakın çalışmak; 
 • Eğitimler, çalıştaylar, toplantılar ve etkinlikler düzenlemek ve bunlara katkıda bulunmak; toplantı gündemlerini ve katılımcı listelerini hazırlamak; gerekirse idari destek sağlamak; 
 •  Faaliyet raporlarının hazırlanması, projenin izlenmesi ve değerlendirilmesine destek olmak;
 • Projenin çeviri ve yayınla ilgili faaliyetlerini yönetmek ve koordine etmek; 
 • Dijital haber bültenleri geliştirmek ve düzenlemek; 
 • Sosyal medya hesaplarını yönetmek; web sayfasını güncellemek ve projenin faaliyetlerine göre içeriğini oluşturmak. 
Aranan Özellikler
 • İnsan hakları alanında en az 5 yıllık iş deneyimi ve Türkiye’deki insan hakları sorunları hakkında bilgi sahibi olma;
 • Türkiye’deki sivil toplum hakkında bilgi sahibi olma; 
 • Proje yönetimi konusunda deneyim;
 • Mükemmel Türkçe bilgisi (anadil seviyesinde)
 • Akıcı İngilizce
 • Türkçe ve İngilizce iyi yazma becerisi
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yetkinlik
 • Sosyal medya hesaplarını yönetme, iletişim kampanyaları geliştirme konusunda deneyim;
 • Web sayfası güncelleme ve içerik oluşturma deneyimi
 • İyi iletişim becerileri 
 • İnisiyatif alma becerisi ve istekliliği

Pozisyon tam zamanlı olup, çalışma yeri Ankara’dır. 

Adayların İngilizce niyet mektubu ve özgeçmişlerini (iki referansın bilgilerini de içerecek şekilde) konu satırına “İletişim ve Proje Sorumlusu” yazarak 8 Ocak 2023 saat 18.00’e kadar ankaratemsilcilik@esithaklar.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Sadece kısa listeye kalan adaylar mülakata davet edilecektir. Yazılı sınav yapılabilir.