Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Bağımsız Değerlendirici Arıyor

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi için Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi projesi dahilinde verilecek Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı için Bağımsız Değerlendirici arıyor.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Hollanda Helsinki Komitesi (NHC), AB tarafından finanse edilen, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde sivil toplumu desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan “Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” projesi kapsamında bir alt hibe programı başlatıyor. Bu çağrı alt hibe programı kapsamında tasarlanan “Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı” kapsamında yapılacak başvurular için bağımsız değerlendiriciler için hazırlanmıştır.

Hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik düzenlenmiş olan Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı kapsamında en az 6 örgüte maksimum 12 ay süreyle ve alt hibe başına en fazla 13.000 Euro tutarında destek sağlanacaktır. Hibe ile ilgili ayrıntılı bilgiye Eşitlik İzleme Merkezi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bağımsız değerlendirici sayısı: 2

Görev Süresi: 18.08.2023-10.09.2023 tarihleri arasında her bir değerlendirici için en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir.

Aranan Nitelikler
  • En az 5 yıllık sivil toplumla çalışma deneyimine sahip olmak,
  • AB hibe projeleri ve teknik yardım projelerinde en az 2 yıl deneyime sahip olmak,
  • Sivil topluma yönelik uygulanan hibe programlarında daha önce değerlendirici uzman
  • olarak yer almış olmak.
  • İngilizce ve Türkçe olarak yapılan başvuruları değerlendirme ve raporlama kapasitesine sahip olmak

Aşağıda sıralanan nitelikler ise tercih sebebi olacaktır:

Sivil toplumda savunuculuk temelli araştırmacı, danışman, aktivist, gönüllü, çalışan, vb. olarak çalışma deneyimine sahip olmak. İnsan hakları, ayrımcılık alanında sivil toplum deneyimi ya da akademik çalışmaları olmak.

Adaylar, güncel özgeçmişlerini 06.08.2023 tarihine kadar eskh@esithaklar.org e-posta adresine “EU462_BagimsizDegerlendirici” başlığı ile elektronik olarak iletecektir. Adayların e-postanın konusuna “EU462_BagimsizDegerlendirici” yazmaları rica olunur.

Başvurucuların özgeçmişleri içinde konuyla ilgili iş deneyimlerini ve tercihen ilgili referanslarına yer vermeleri rica olunur.

Son Başvuru Tarihi: 06.08.2023

Değerlendiricilerin Belirlenmesi: 11.08.2023