Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Proje Avukatı Arıyor

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi' projesi kapsamında 14 ay süreyle Proje Avukatı arıyor.

Çalışma Yeri:  İzmir

Çalışma Şekli:  Tam zamanlı

İşe Başlama Tarihi :  1 Kasım 2023

Referans Kodu:  EU462_ 2023_Proje Avukatı

Son Başvuru Tarihi:  13.10.2023 saat 17:00’ye kadar

Görev Tanımı:
 • Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Hollanda Helsinki Komitesi ile birlikte yürütülen “Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” projesinin yürütülmesi konusunda proje ekibi ile eşgüdüm içerisinde çalışmak,
 • Projeye doğrudan gelen ayrımcılıkla ilgili başvuruları almak, değerlendirmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararlarının izlenmesi ve raporlanması, veri toplama ve analizi konularında çalışmalar yapmak,
 • Türkiye’de ayrımcı pratikler ve eşitlik politikaları konusunda gündemi takip ederek proje kapsamında değerlendirmek,
 • Proje paydaşları olan sivil toplum örgütleri (STÖ), barolar, akademi  ve diğer ilgili paydaşlarla iletişim içerisinde olmak,
 • Projenin faaliyet raporlaması ve finansal işleri konusunda Proje Yönetim Birimi’ne destek vermek,
 • İhtiyaç halinde, Proje Yönetim Birimiyle beraber saha ziyaretlerinde bulunmak ve bölge toplantılarına katılmak,
 • İhtiyaç halinde, ESHİD’i temsilen yurtiçi ve yurtdışı toplantılarına katılmak,
 • Derneğin ve projenin sürdürülebilirliği ve genel işlerine proje koordinatörünün eşgüdümü kapsamında katkı sunmak.
Aranan Nitelikler:

Başvuran adayların

 • İnsan hakları ve özellikle ayrımcılık yasağı konularına hakim,
 • Tercihen, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) görev ve çalışma süreçlerine hakim,
 • Ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları ile ilgili bilgi sahibi,
 • Proje kapsamında gelen hukuki başvuruları süreç içerisinde hızlı değerlendirebilecek ve iş takibi konusunda titiz çalışabilen,
 • Ayrımcılıkla karşı karşıya kalmış kişilerle görüşme yapma yöntemleri ve etik konularına hakim,
 • Tercihen dava izleme ve raporlama deneyimine sahip,
 • Barolar, akademi ve STÖ’lerle hukuki süreçleri yürütme konusunda deneyim sahibi,
 • Gerekli hallerde şehir dışına seyahat engeli bulunmayan,
 • İyi derecede Türkçe ve İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip,
 • Çok iyi derecede MS Office programları kullanabilen
 • Tercihen proje yönetimi konusunda deneyim sahibi olması beklenmektedir.

Adayların aynı zamanda

 • İletişim kapasitesinin yüksek,
 • Ekip çalışmasına uyumlu,
 • Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından uzak, bu tür yargıları günlük dilinden arındırmış olması beklenmektedir.
Başvuru Yöntemi:

Fotoğrafsız, tercihen İngilizce özgeçmişinizi (CV) pozisyona neden başvurduğunuzu açıklayan, niyet mektubunuzla birlikte, ilanda belirtilen referans kodunu mailin konu satırına ekleyerek ikbasvuru@esithaklar.org adresine 13 Ekim 2023 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Referans olarak en az iki kişinin iletişim bilgilerini özgeçmişlerine eklemeniz önemlidir. En az bir referans kişisinin daha önce çalıştığınız iş ile ilgili olması tercih sebebidir.

Değerlendirme:

Son başvuru tarihini takiben, başvuru kriterlerine uygun adayların arasından yapılacak ön elemenin ardından en az üç adayla yüz yüze ya da Zoom üzerinden üç kişilik bir kurul eşliğinde görüşmeler gerçekleştirilecektir. Görüşmeler, tamamlandıktan sonra karar verilememesi durumunda ikinci görüşme talep edilebilir. Sonuçlar ilk kısa listeye giren adaylardan başlamak üzere mail yoluyla başvuru sahibine bildirilecektir.