Siz de Yazın

Sivil Sayfalar sivil toplumla ilişkili olan her türlü yazılı ve görsel içeriği, aşağıdaki kriterleri sağladığı sürece sivilsayfalar.org adresinde yayınlar, sosyal medya hesalarından paylaşır, kendi kitlesine yayar.

Aşağıdaki kriterlere uygun olan içeriklerinizi bu sayfadan bizimle paylaşabilirsiniz:

 • Sivil Sayfalar’ın önceliği toplumu koruyan ve güçlendiren içeriklerdir.
 • Sivil Sayfalar, yayınladığı içeriklerde sivil toplum içerisindeki hem konu itibariyle hem de arka plan anlamında farklılıkları yansıtmaya özen gösterir.
 • Sivil Sayfalar’ın yayın politikası evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesindedir.
 • Sivil Sayfalar, herhangi, bir toplumsal gubu hedef alan, nefret söylemi içeren metinlere yer vermez.
 • Sivil Sayfalar, etnik kimlik, dini kimlik, inanç, dil, sınıf, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim gibi konularda ayrımcılığa hizmet eden içeriklere yer vermez.
 • Sivil Sayfalar’da yer alan içerikler doğrudan bir bireyi ve/veya kuruluşu suçlayamaz.
 • Sivil Sayfalar, şiddeti öven, teşvik eden ve meşrulaştıran içeriklere yer vermez.
 • İş ilanları ve duyuruları aşağıdaki kriterleri çerçevesinde yayınlar
  • İlanda yer alan kriterlerle işin içeriği arasında doğrudan bir ilişki olmalıdır, kriterler ayrımcılığa hizmet etmemelidir.
  • Sivil Sayfalar, aranan nitelikler arasında adayın cinsiyetinin belirtildiği iş ilanlarına ve duyurularına (Bir kadına yönelik şiddet araştırmasında sahada çalışacak kişilerin kadın olarak seçilmesi gibi dezavantajlı durumdaki gruplara yönelik araştırma projeleri hariç) yer vermez.
  • Sivil Sayfalar, içerisinde “Evli-bekar” ibareleri olan iş ilanı ve duyurulara yer vermez.
  • Sivil Sayfalar, askerlik durumunun belirleyici olduğu iş ilanı ve duyurulara yer vermez.
  • Sivil Sayfalar, sivil toplumun gelişimine ve/veya güçlenmesine hizmet etmeyen, yalnızca kâr amacı güden duyuru ve etkinliklere yer vermez.