İnsan Hakları Ortak Platformu:
“Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki Çekinceler Kaldırılmalı”

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Türkiye BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne koyduğu çekinceleri kaldırmalıdır" çağrısında bulundu.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği’nden yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmenin çocukların insan hakları konusunda devletlere üç temel yükümlülük verdiği belirtilerek, “Bu yükümlülükler; devletlerin çocukların haklarına saygı göstermesi, onların haklarını koruması ve bu hakların gerçekleşmesi için her türlü olanağı yaratmasıdır. Ancak hem dünyada hem de Türkiye’de devletler çocuklara karşı bu yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Milyonlarca çocuk yerinden ediliyor; savaş ve şiddet sebebiyle yaşamını kaybediyor, işkence, kötü muamele ve istismara maruz kalıyor, ayrımcılığa uğruyor, eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklarına erişemiyor, özgürlüğünden yoksun bırakılıyor ve hayatın eşit ortakları olarak kamusal alana katılamıyor.” denildi.

Türkiye’nin sözleşmeyi 1995 yılında üç çekinceyle imzaladığı belirtilen açıklamada, “Sözleşme’nin 30. yılında Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini oluşturan çocukların her birinin sadece çocuk olduğu için BM Çocuk Hakları Sözleşmesinden doğan hak ve özgürlüklerinin yerine getirilmesi, çocuk haklarına saygı duyulması ve bu hakların korunması için devletin tüm organlarını;Sözleşmede yer alan saygı gösterme, koruma ve sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeye ve sözleşmenin 17., 29. ve 30. maddelerine konan çekinceleri kaldırmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.