Uluslararası Adalete Erişim Konferansı:
Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi

04 Temmuz 2022
Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı tarafından finanse edilmekte olan 'Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve Atılım Üniversitesi ortaklığında Dezavantajlı Grupların Adalete Erişimi temalı Uluslararası Adalete Erişim Konferansı düzenlenecek. 

Konferans konularının ana başlıkları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere; 

 • Adalete eşit erişim hakkı ve ayrımcılık, 
 • Adalete erişimde dezavantajlı grupların yaşadıkları hak ihlalleri ve çözüm önerileri,
 • Hukuki ehliyet tartışmaları, 
 • Yasa önünde eşit tanınma ve yasanın koruması altında olma hakkı, 
 • Ulusal ve uluslararası mevzuatın değerlendirilmesi, 
 • Ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmalarına yapılan başvuruların dezavantajlı gruplar açısından etkilerinin değerlendirilmesi, 
 • Türkiye’de dezavantajlı grupların adalete erişimine ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri,
 • Adalete erişimin güçlendirilmesinde hukuk kliniği metodu ve dünyadan örnekler,
 • Teknolojik gelişmelerin adalete erişime etkisi,

olarak belirlenmiştir.

Konferansın sonunda oluşturulacak öneriler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Konferansa gönderilecek bildiriler başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde bulunmamalı ve daha önceden herhangi bir mecrada yayımlanmamış orijinal eserler olmalıdır. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Bildirinin en az iki hakem tarafından kabul edilmesi konferansa kabul için ön koşuldur.

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi için alanında yetkin akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturulmuştur. Gönderilen özetler, bilim kurulu üyelerine gönderilecek, bildiri sahiplerinin kimliği hakemler tarafından görülemeyecektir. Konferans sonrasında bildiri sahiplerinden yayına hazır hale getirdikleri tam metinlerini göndermeleri talep edilecek, gönderilen tam metinler arasından editörlerin kararıyla belirlenecek özgün metinlere konferans kitabında yer verilecektir. 

Konferansın düzenleneceği yere ilişkin detaylar ve program ilerleyen günlerde açıklanacak olup, bilim kurulunun değerlendirmesi sonrası kabul edilen bildiri sahipleri için konferansa katılım ve konaklama ücretsiz olarak sağlanacaktır. 

Konferans dili Türkçe ve İngilizce’dir, simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır. 

Sorularınız için info@esithaklar.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bilim Kurulu:

Doç. Dr. Ozan ERGÜL

Doç. Dr. Burak ÖZTÜRK

Doç. Dr. Çiğdem SEVER

Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ

Dr. Kasım AKBAŞ

Dr. Ceren AKÇABAY

Dr. Neva ÖZTÜRK

Gökçeçiçek AYATA

Önemli Tarihler:

Bildiri özeti başvuruları için son tarih: 1 Ağustos 2022

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 15 Ağustos 2022

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 26 Eylül 2022

Başvurular: 

 • En fazla 500 kelimelik bildiri özetleri, web sitemizde yer alan matbu başvuru formu ile birlikte 1 Ağustos 2022 tarihine kadar esithaklar@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.
 • Başvurularda yazar(lar)ın ad/soyadları, kurum ve unvanları ile iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Konferansta herhangi bir başvuru ücreti bulunmamaktadır.