Yaşama Dair Vakıf – YADA

Bugüne kadar sivil toplum, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, çevre, gençlik ve sosyal medya alanlarında gerçekleştirdiği 27 araştırma projesi sonucunda 24 rapor, 2 kitap, 2 rehber yayınlayan YADA, 21 ilde yerel STK’lar, kamu kuruluşları ve üniversitelerle birlikte 28 uygulama projesi yürüttü. / Edindiği tecrübeyi ve birikimi yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmek ve farklı toplumsal alanlarda yeni yaklaşımlar, model uygulamalar geliştirmek üzere kullanmayı amaç edindi. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar 3 yeni sivil toplum kuruluşuna öncülük etti, 5’inin kuruluşuna rehberlik yaptı; bu STK’ların proje geliştirme ve uygulama süreçlerine destek verdi. / Araştırma ve uygulama projelerinin yanısıra çeşitli sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarına strateji geliştirme ve danışmanlık desteği verdi. Bu kuruluşların yürüttükleri projelerin izleme ve etki değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. /YADA, Türkiye’nin sivil toplum dünyasına yeni bilgiler, yaklaşımlar ve uygulama modelleri ile katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

İlgili İçerikler