2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı Nisan’da Başlıyor

Eşitlik Forumu 10-11 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul'daki Novotel Karaköy'de 2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı düzenleyecek.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (Karkad-Der) işbirliğiyle ile “İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya Projesi”ni yürütüyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından da fon desteği alan projenin temel hedefi Türkiye’de hak temelli eşitliğin içselleştirilmesi ve toplumdaki ayrımcılıkla mücadelenin sürdürülebilir olmasına katkı sağlanması. 

Bu genel amaç doğrultusunda günümüzde değişik biçimlerde sürmekte olan ırk, etnik köken, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, din-inanç, yaş, engellilik ve mültecilik eksenli ayrımcılığın nedenleri, güncel örüntüleri ve ayrımcılıkla mücadele yöntemleri ile ilgili uzmanlaşmış akademi, sivil toplum ve medya alanından kişilerle deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla, Eşitlik Forumu tarafından 10-11 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul’da 2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı düzenlenecek.

Konferansın kesinleşmiş panel konuları şu şekilde: 

Ayrımcılık Yasağının Hukuki Çerçevesi

Irkçılık ve Ayrımcılık

Din, İnanç Ayrımcılığı

Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Ayrımcılığı

Engelli Bireylere Yönelik Ayrımcılık

Vatandaş Olmayanlara Yönelik Ayrımcılık

Yaş Ayrımcılığı

Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya

Ayrımcılık Karşıtı Aktivizm

Konferans mekanı, engelli erişimine uygundur. Konferansta İngilizce Türkçe simultane çeviri ve işaret dili tercümesi yapılacaktır. Sınırlı sayıda katılımcı kabul edebildiğimiz için iki gün boyunca katılabileceğini beyan eden kişilere öncelik tanınacaktır. 

Konferansa katılmak için başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.