Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğrenciler ve Eğitime Erişim Paneli

Eğitim Reformu Girişimi'nin Eğitim İzleme Raporu (EİR) 2019’un üçüncü dosyası olan Öğrenciler ve Eğitime Erişim’i 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00'da bir panel eşliğinde kamuoyuna sunulacak.

2019’da eğitim alanında yaşanan önemli gelişmelerin ele alındığı Eğitim İzleme Raporu (EİR) 2019, eğitim politikalarını izleme süreçlerine daha etkin katkı sağlamak amacıyla yıl içinde farklı zamanlarda 5 ayrı dosya olarak paylaşılacak.

Araştırmacı Gözde Ertekin’in (ERG) kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek olan ve raporun sunulacağı panelde, Sayın Melisa Soran (SEÇBİR) ve Sayın Seda Akço Bilen (Hümanist Büro) konuşmacı olarak yer alacaklar. Raporun bulguları kapsayıcı eğitim ve çocuk hakları çerçevesinde tartışılacak.

Program:

10.00-10.15: Açış konuşmaları

10.15-11.00: Eğitim İzleme Raporu 2019: Öğrenciler ve Eğitime Erişim Rapor Sunumu

11.00-11.45: Panel

11.45-12.00: Soru-cevap

Yer:

Minerva Han, Bankalar Cad. No:2 Karaköy, İstanbul

Panele katılım formu için buraya tıklayınız.