Türkiye’de Kapsayıcı ve Nitelikli Eğitim için Öncelikler

11 Mayıs 2023
Eğitim Reformu Girişimi, 'Türkiye’de Kapsayıcı ve Nitelikli Eğitim için Öncelikler: 14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Göreve Gelecek Hükümete ve Meclise Öneriler' başlıklı bir yayın paylaştı. Yayın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Döneminde çocukların insan haklarını eğitimin odağına koymaya ve her çocuğa hakkı olan kapsayıcı ve nitelikli eğitimi sunmaya yönelik öneriler içeriyor.

Belgede yer alan öneriler, Eğitim Reformu Girişimi’nin kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar ile diyalog ve iş birliği içinde olduğu eğitim paydaşlarının çalışmalarından yararlanarak hazırlandı. Eğitimdeki eksikliklerin farkında olan ve mevcut kazanımları değer olarak gören bir yaklaşımla hazırlanan değerlendirme ve öneriler, ERG’nin kurumsal bilgi dağarcığını temel alıyor.

Temel Göstergelerle Eğitimin Durumu
 • Türkiye’de 0-17 yaş grubunda 22 milyon 578 bin 378 çocuk var.
 • Seçme ve seçilme hakkı olmayan ve karar alma süreçlerine katılımları sınırlı olan çocuklar, Türkiye’deki toplam
  nüfusun %26,5’ini oluşturuyorlar.
 • 0-2 yaş grubuna yönelik kamusal erken çocukluk eğitimi hizmetleri sunulmuyor. 3-5 yaş grubundaki çocuklara yönelik hizmetler ise zorunlu ve tamamen ücretsiz değildir.
 • Zorunlu eğitimin süresi 1997’de 8 yıla, 2012 yılındaysa 12 yıla çıkarıldı. Zorunlu eğitim kapsamındaki 6-17 yaş grubunda 15 milyon 611 bin 200 çocuk var.
 • Bu çocukların %3,7’si, yani yaklaşık 570 bin 293 çocuk 2021-22 eğitim-öğretim yılında herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı değildi.
 • Eğitim dışındaki, yani herhangi bir kademede okula kayıtlı olmayan çocuk oranı, özellikle 13 yaştan sonra artıyor.

Eğitimde Öncelikli İhtiyaçlar ise şu alt başlıklarda toplanıyor:
 • Eğitimde liyakati temel alan, güvene dayalı ve kapsayıcı bir kültür
 • Eğitim mevzuatına yön verecek sivil, bütünsel ve çoğulcu bir eğitim kanunu
 • Acil durumlara ve krizlere dayanıklı eğitim sistemi
 • Barışçıl, kapsayıcı, eşitlikçi, güvenli ve destekleyici eğitim ortamları
 • Eğitime erişimde zorluk yaşayan ve eğitim dışında kalan çocuklara yönelik etkili ve ölçülebilir müdahaleler
 • Öğretmenin güçlenmesini ve iyi olma hâlini temel alan öğretmen politikaları
 • Yeterli ve sürdürülebilir eğitim kaynakları, okul temelli bütçe ve destek uygulamaları

Yayının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

FES logo‘Bu içerik Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırlanmıştır ve derneğin görüş veya tutumunu yansıtmaz. Sayfadaki içerikten sadece Sivil Sayfalar sorumludur.’