Eğitim Reformu Girişimi Proje Sorumlusu Arıyor

Eğitim Reformu Girişimi ERG, Eğitim Laboratuvarı’nın sorumlu olduğu proje ve etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak bir Proje Sorumlusu arıyor.
Görev Tanımı

Proje sorumlusunun aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenir:

 • Eğitim Laboratuvarı’nın sorumlu olduğu projelerin ve etkinliklerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yürütmek; yeni proje geliştirme süreçlerine katkı sunmak.
 • Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın, yerel buluşmaların ve ilgili diğer yan etkinliklerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yürütmek; Eğitimde İyi Örnekler dijital platformunun geliştirme süreçlerine katkı sunmak.
 • Eğitim programları ve etkinlikler tasarlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve revizyon süreçlerini yürütmek.
 • ERG deneyim ve birikiminden yararlanmak isteyen paydaşlara danışmanlık ve çözüm süreçleri sunan projeler geliştirmek ve bunları yürütmek.
 • Eğitimde olumlu dönüşüm yaratmak isteyen paydaşları, ERG misyonu ve değerleri doğrultusunda bir araya getirme ve işbirliği ağları oluşturma çalışmalarını koordine etmek.
 • Hizmet alınan iş ortaklarıyla, danışmanlarla, proje destekçileriyle, sivil toplum ve eğitim alanındaki çeşitli aktörlerle yürütülen çalışmaların gerektirdiği düzenli iletişimi sağlamak.
 • Eğitim, öğrenme, çocuk, sivil toplum gibi ERG’nin faaliyet alanına giren konularda Türkiye’deki ve dünyadaki güncel gelişmeleri, ilham verici projeleri ve uygulamaları izlemek.
 • Paydaş kurumlar, öğretmenler, okul liderleri ve alanda çalışan uzmanlarla düzenli bilgi alışverişinde olmak, alandaki gelişmeleri takip etmek.
 • Eğitim Laboratuvarı’nın yürüttüğü çalışmaların bütçelerini ve iş planlarını hazırlamaya katkı sunmak.
 • ERG stratejilerinin oluşması, uygulanması, revizyonu; ERG etkisinin izlenmesi ve ölçülmesine dair çalışmalara katkı sunmak.
 • ERG tarafından yayımlanan bülten, rapor, video vb. yayınların içeriklerinin oluşturulması ve hazırlanması süreçlerine katkı sunmak.
 • Çeşitli proje, ortaklık, organizasyon ve toplantılarda ERG’yi temsil etmek.
Adaylarda Aranan Özellikler

Eğitim: 

 • 4 yıllık üniversite mezunu ya da daha ileri düzeyde eğitim
 • Eğitim bilimleri, sosyal bilimler ya da iktisadi ve idari bilimler alanlarından (sosyoloji, kültürel antropoloji, psikoloji, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi vb.) mezun olmak tercih sebebidir.

Deneyim:

 • En az 5 yıl çalışma deneyimi
 • Sivil toplumda gönüllü veya profesyonel deneyim tercih sebebidir.
 • Proje yönetimi, raporlama, saha çalışması, etkinlik organizasyonu deneyimlerine sahip olması tercih sebebidir.

Bilgi / Beceri:

 • Çok iyi düzeyde Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olması,
 • Word, Excel, PowerPoint gibi MS Office programları ve Drive, Docs, Sheets ve Slides gibi Google uygulamalarını çok iyi kullanabilmesi,
 • Analitik düşünme, yazma, araştırma becerilerine sahip olmak; alanyazın taraması yapabilmesi,
 • Değişim teorisi, izleme & değerlendirme, proje yönetimi metodolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması beklenir.
 • Eğitim, öğrenme, eğitim politikaları ve sivil toplumun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi, çocuk hakları gibi konuların eğitimle kesişim alanlarında bilgi sahibi olmak ve öğrenmeye açık olmak, disiplinlerarası bağlantılar kurmaya yatkın olması,
 • Zoom, Restream vb. dijital toplantı ve yayın araçlarını kullanabilmesi,
 • Nitel ve nitel araştırma yöntemlerine ve uygulamalarına dair bilgi ve deneyim sahibi olması,
 • Bağımsız ve uzaktan çalışma becerisi olması tercih sebebidir.
Başvuru İçin

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte erg@sabanciuniv.edu adresine yollamaları gerekmektedir. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahipleri sonuçlara ilişkin bilgilendirilecektir.

 1. 400-600 sözcükten oluşan; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve ERG’ye yapabileceğiniz katkıları anlatan niyet mektubu
 2. Türkçe ve İngilizce yazı örneği (Yazı örneği, tezinizin bir bölümü, yazdığınız bir makale ya da ödev vb. metin olabilir)
 3. Özgeçmiş
 4. Adayın akademik ve/veya profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri

Değerlendirmeler başvuru geldikçe yapılacak ve uygun aday bulunduğunda pozisyon kapatılacaktır.