‘Afet Döneminde Eğitim’

Eğitim Reformu Girişimi, afet sonrası dönemde, çocuğun bütünsel gelişimini ve iyi olma hâlini önceliklendirecek nitelikte bir eğitim odağında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 'Afet Döneminde Eğitim' başlıklı bir sayfa oluşturdu.

Sayfada Neler Bulacaksınız?

  • Afet bölgesinden eğitim verileri
  • Kamu idaresinin aldığı kararlar ve başlattığı uygulamalar
  • Sahadaki gelişmeler  
  • Eğitimin onarıcı, iyileştirici, koruyucu ve önleyici işlevlerini yerine getirmesinde yararlı olabilecek kaynaklar ve iyi örnekler

Sayfayı detaylı incelemek için buraya tıklayınız.