Her Çocuğa Eşit Fırsat: AÇEV ve ERG’nin Erken Çocukluk Eğitimine İlişkin Politika Önerileri

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girşimi, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde, adaylara ve seçimler sonrasında görev üstlenecek hükümete ve meclise yönelik 'Erken Çocukluk Eğitimine ilişkin Politika Önerileri' belgesi hazırladı.

 

Erken çocukluk eğitiminin (EÇE) olumlu etkileri, erken çocukluk döneminde çocuğun iyi olma hâlini desteklemenin ötesine geçerek, bireylerin gelecek eğitim ve çalışma yaşamlarında da sürmekte.

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde, adaylara ve seçimler sonrasında görev üstlenecek hükümete ve meclise yönelik öneriler şöyle sıralanıyor:

Türkiye’nin çocuk haklarına ilişkin yükümlülüklerinin ve hem uluslararası hem de ulusal düzeyde ulaşmayı taahhüt ettiği kalkınma hedeflerinin hayata geçmesinde EÇE hizmetleri belirleyici role sahip. Politika önerilerinin karar alıcılar tarafından benimsenmesi, bu hedeflere ulaşılması için çok önemli bir adım olacaktır.

Politika önerileri belgesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.