İHOP’tan Mısırdaki İnfazlar Durdurulsun Çağrısı…

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Mısır'daki muhalif siyasi mahkumların infaz edilmelerinin durdurulması için çağrıda bulundu.

İHOP’u oluşturan Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnsiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği’nin imzasıyla yapılan açıklamada, Mısır’daki infazların durdurulması için çağrıda bulunuldu. Mısırda son 4 yılda 81 kişinin infaz edildiği belirtilen açıklamada, “Yargılama usullerine, verilen cezaların orantısızlıklarına ve cezalandırılanların kimliklerine bakıldığında kararların muhaliflerin susturulması ve ülkedeki otoritenin sağlanması amacıyla verildiği anlaşılmaktadır.” denildi.

Ölüm cezasının kendi başına bir hukuk ve insan hakları ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, “Mısır’da askeri ve sivil mahkemelerde, adil ve şeffaf bir yargılama olmadan daha önce de çok sayıda siyasetçi, aktivist, aydın, hukukçu, akademisyen ve gazeteci ağır iddialarla yargılanmış ve ölüm cezası dâhil ağır cezalara çarptırılmışlardır. Basında yer aldığına göre, ölüm cezası talebi ile yargılananların sayısı binlercedir. Mısır’da tamamen yürütmenin hâkimiyeti altındaki mahkemeler, sanıkların kendilerine isnat edilen suçları işkence altında zorla kabul ettiklerini beyan etmelerine rağmen, birer yargı kurumu olmaktan ziyade adeta bir infaz kurumu gibi davranarak önüne gelene ağır hapis cezaları ve ölüm cezası vermeyi uygun görmektedir. Bu vahim bir durumdur. İnsan Hakları Ortak Platformu üyesi kuruluşlar olarak, Mısır Hükümeti’ni uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirerek tüm işkence iddialarına yönelik tarafsız ve bağımsız soruşturma başlatmaya, adil yargılama süreçlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm önlemleri almaya ve ölüm cezasını kaldırarak tüm infazları durdurmaya çağırıyoruz. Uluslararası kamuoyunu ise net bir duruş sergileyerek Mısır hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için ivedilikle harekete geçmeye ve yaptırımlar uygulamaya davet ediyoruz.” çağrısında bulunuldu…