Sağır Bireyler İçin Adli Ve İdari Başvuru Kılavuzu Hazırlanıyor

Sağır bireyler için adli ve idari başvuru kılavuzu hazırlanıyor.

ASUDER (Anadolu Sessiz Umutlar Derneği) olarak içinde bulunduğumuz süreçte yürütmekte olduğumuz “Engelsiz Adalet” projesinde, sağır bireylerin adli ve idari başvuru mekanizmaları konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yapılacak çalışma ile toplumsal önyargılar nedeniyle toplumsal yaşam içerisinde ayrımcılığa maruz kalan sağır bireylerin adalet sistemine dair farkındalıklarının arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla görsel bir referans kaynağı hazırlanması planlanmaktadır.

2015 yılında Ankara’da kurulan derneğimiz; çocuk, genç, kadın ve yaşlı sağır bireylerin toplumsal yaşamın her alanına (eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve karar alma mekanizmaları vb) tam ve etkin katılmaları konusunda sorunların tespiti, çözüm önerileri üretilmesi ve farkındalık yaratılması için politikalar geliştirilmesini önemsemekte ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir.

ASUDER (Anadolu Sessiz Umutlar Derneği) olarak içinde bulunduğumuz süreçte yürütmekte olduğumuz “Engelsiz Adalet” projesinde, sağır bireylerin adli ve idari başvuru mekanizmaları konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılacak çalışma ile toplumsal önyargılar nedeniyle toplumsal yaşam içerisinde ayrımcılığa maruz kalan sağır bireylerin adalet sistemine dair farkındalıklarının arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla görsel bir referans kaynağı hazırlanması planlanmaktadır.

Ayrıca proje katılımcısı olacak 10 sağır bireyin, sağır kültürü aracılığıyla konuyla ilgili kendi çevrelerine çalışmanın konusuyla ilgili doğrudan bilgi paylaşımları da öngörülmektedir. Türkiye’de bir ilk olan bu projede, Ekim 2018’de iki atölye gerçekleştirerek yerel düzeyde yapılacak olan bu çalışma ile ulusal düzeyde de sağır bireylerin adli ve idari süreçlere erişim konusunda farkındalıklarını arttırmaya katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

“Engelsiz Adalet” projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) Fonu kapsamında desteklenen, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yürütülmekte olan “Ayrımcılıkla Mücadelede Engellilerin Adalete Eşit Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” alt hibe programı kapsamında finanse edilmektedir.