Çocuk Katılımı için Mikro-Fon Hibe Programı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)’nin yürüttüğü Mikro-Fon hibe programı başvuruya açıldı. Çocukların sivil topluma katılımlarını artırmayı hedefleyen çalışmalarla başvurulabilecek hibe programı için son tarih 31 Mayıs saat 17.00.

Programın başarılı şekilde uygulanmasıyla çocuk katılımı alanında yaşanan güçlüklere dair bilgi ve deneyim sahibi olunması,  katılımın önündeki engellerin kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmalara zemin oluşturulması sağlanacak.

Hibe programına başvuru iletecek çalışmalar için aranan kriterler şöyle:

  • Yürütülecek faaliyetlerde çocuk katılımının sağlanması
  • Yürütülecek faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de geçen haklardan en az bir tanesi ile ilgili olması
  • Yürütülecek faaliyetlerin dijital dünya ile ilişkili olması

Programa; tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, Türkiye’de faaliyet gösteren barolar, üniversitelerin çocuklar ile çalışan birimleri ve çocuk grupları ve inisiyatifleri ile tüzel kişiliği olmayan sivil toplum girişimleri başvuru yapabilecek.

Başvuru rehberinde belirtilen fon dağılımı kapsamında, yaklaşık yetmiş beş başvurunun desteklenmesi bekleniyor.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberi için tıklayın.