Siyaset ve Medyada Kadınları Güçlendirmek için: WE ACT Projesi

Türkiye’de siyaset ve medyada kadınları güçlendirmeyi hedefleyen 'WE ACT Harekete Geçiyoruz' projesi İstanbul’da tanıtıldı. Proje ortakları ALDA (Avrupa Yerel Demokrasi Derneği), KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) ve Daktilo 1984 Derneği’nden oluşuyor. WE ACT Projesi cinsiyet eşitliği için yerel düzeyde kadınların güçlendirilmesi amacını taşıyor. Proje kapsamında bir katılım çağrısı yayınlanacak ve verilecek eğitimlerinden yararlanmak isteyen kadın adaylar ile STK'ları belirlenecek.  

AB Türkiye Delegasyonu aracılığıyla desteklenen ve Türkiye’nin 7 bölgesinde 30 ay sürecek olan WE ACT Harekete Geçiyoruz projesinin lansman etkinliği 22 Haziran’da Postane İstanbul’da yapıldı. 

WE ACT Harekete Geçiyoruz projesi kapsamında hayata geçirilecek bazı faaliyetler şunlar: 

  • 2024 yerel seçimlerinde aday olan kadınlara eğitim ve rehberlik vererek etkili kampanyalar yürütmesine destek olmak ve kapsayıcı bir yönetişim sağlamak,
  • Kadın ve LGBTİQ+ hakları için çalışan STK’ların güçlendirilmesini desteklemek,
  • Kadın politikacıların görünürlüğünü artırmak ve cinsiyetçi söylemleri azaltarak medyada toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek klişelerle mücadele etmek, 
  • Kadınların seslerini birlikte yükseltecek ve daha demokratik, kapsayıcı bir topluma katkıda bulunmak. 

Projenin konsorsiyum lideri olan ALDA, yurttaşların karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek ve katılımcı yönetişimi desteklemek konusunda deneyime sahip. 

300’ün üzerinde üyeden oluşan geniş bir uluslararası ağı olan ALDA, Türkiye’de yerel demokrasinin güçlenmesi için yerel yönetimler ve STK’lar ile işbirliğini destekliyor, kapsayıcı katılımı teşvik eden girişimlere ön ayak oluyor. ALDA, WE ACT projesinde aynı zamanda kadın adaylar ve STK’larla bilgi ve tecrübesini paylaşarak kadın adaylara destek olacak. 

ALDA Genel sekreteri Antonella Valmorbida lansmanda yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye’de demokrasiye yerel ve katılımcılık ekseninde verdikleri desteğin gerekçelerini ve ALDA olarak geliştirdikleri araçları aktardı. Valmorbida, iş birliklerinin “para, fikir ve sinerji” gerektirdiğini söyledi ve demokrasini denge ve denetleme mekanizmalarından daha fazlasını ve yurttaş katılımına ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. Ayrıca, WE ACT projesiyle Türkiye’de cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için yerel paydaşları destekleyeceklerini belirtti.   

Yerel Yönetimlerde ve Yerel Medyada Kadının Adı Yok! 

Türkiye’de kadınların siyasette temsilini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için 26 yıldır aktif olarak çalışan bir kadın örgütü olan KA.DER, WE ACT Projesi kapsamında kadın adayların güçlendirilmesine yıllardır edindiği deneyimle katkı sunacak. Proje kapsamında KA.DER yerel seçimlerdeki adaylık sürecinde kadın adaylara rehberlik edecek. 

KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaaoğlu konuşmasında, “Siyasette kadınların temsili konusunda, görünen sorunların yanında görünmeyen çok daha fazla sorun var” sözleriyle siyasette eşitsizliğin yansımalarına vurgu yaptı.    

Türkiye’de 1389 erkek belediye başkanına karşın sadece 22 kadın belediye başkanı var!

Bazı kentlerin yerel yöneticilerin kayyum atanmasıyla kadın yerel yöneticilerin sayısında azalma olduğunu söyleyen Karaoğlu, “Türkiye’de 1389 erkek belediye başkanına karşın sadece 22 kadın belediye başkanı var!” verisini paylaştı. 2019 yerel seçimlerine farklı yerel yönetim kademelerinde ortalama 50 bin erkek yer alırken sadece bin civarında kadının seçilebildiğini hatırlatan Karaoğlu, “uzun bir yolculuğumuz var eşitlik adına” dedi.

KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu 2024 yerel seçimlerine kalan kısa sürede ortak çabayla ve kadın dayanışmasıyla yerel düzeyde kadın temsilimi artırmayı mümkün görüyor. Karaoğlu, “kadınların iktidara talip olması gerekiyor!” dedi ve her geçen gün kadınların siyasete ve karar mekanizmalarına ilgisinin artmasının sevindirici bulduğunu belirtti.  “Kadın dayanışması siyasidir, duygusal bir kavram değildir” diyen Karaoğlu, WE ACT projesi kapsamında kadın adaylara yol gösterici teori ve pratiği bir araya getiren, günün gerekliliklerine uygun eğitimler düzenleyeceklerini kaydetti. 

Projenin ortaklarından bir diğeri olan Daktilo 1984 Derneği ise Türkiye’de entelektüel tartışmayı, akademi, medya ve iş dünyasından uzmanları bir araya getirerek teşvik etmeyi amaçlıyor. Daktilo 1984 Derneği, projede kadın adayların varlıklarını güçlendirmek, seslerinin duyulabileceği bir alan yaratmak ve eylemlerinin kitlelere ulaşması için medya bağlantıları ile ilişki kurma fırsatı yaratmak üzere medya eğitimi sunacak. 

Daktilo 1984 Derneği’nden Derya Özkaynak konuşmasında, siyasette cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla medyada görünürlüğün artırılmasının önemine ve bu konuda yürütecekleri faaliyetlere değindi. Özkaynak, Türkiye medyasında kadınların patron ve haber merkezlerinin üst pozisyonlarına çok az seviyede kendine yer bulabildiğini bu konuda yapılan araştırma verileriyle paylaştı. Daktilo 1984 Derneği tarafından organize edilecek ve kadınlara verilecek medya eğitimleri ise Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz ekibi katkılarıyla yürütülecek.

Kadın Belediye Başkanlarının Var Oluş Mücadelesi 

WE ACT projesinin panel bölümünde, “Kadının yerel siyasette temsili, engeller ve çözümler neler?” Yerel siyasette kadının adı neden yok?” sorularının yanıtları Türkiye’nin doğu ve batısından iki kadın belediye başkanının deneyimleri ile büyük ölçüde yanıt buldu. 

Doğubeyazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar ve Urla Önceki Dönem Belediye Başkanı Sibel Uyar, bazı açılardan farklılıklar olsa da kadın yerel yöneticilerin sorunları ve karşılaştıkları engellerin ortaklaştığını paylaştılar.    

“Cesaret ve Kararlı Bir Dik Duruşla Her Kadın Aday Olup Seçilebilir’

Yıldız Acar konuşmasında, genç bir kadın olarak seçim sürecinde yaşadığı zorlukların yanı sıra,  erkek bir yerel yöneticiden farkını şu sözlerle özetledi: “Katılımcı belediyeciliği başaramayan, masasından kalkmayan, belediyeciliği inşaattan ibaret gören erkek belediye başkanları bakış açısı ile kadınlarınki farklı.” Acar konuşmasında, cesaret ve kararlı bir dik duruşla her kadının aday olup seçilebileceğini söyledi. Kentteki aşiret yapısının da kendisini zorladığını aktaran Acar, seçildikten sonra siyasi parti rozetimi çıkararak, tüm kesimlere hizmet etmeyi hedeflemesi nedeniyle de kendi partisi tarafından dışlandığını fakat ayakta kalmayı kadınların desteğiyle başardığını belirtti. 

Erkeklerin içinde görünmek için omuz atmayı öğrenmelisiniz, öğrenmezseniz bu işi yapamazsınız.

Urla Önceki Dönem Belediye Başkanı Sibel Uyar, konuşmasında seçim sürecinde verdiği mücadeleyi ve tekrar aday gösterilmemesinin gerekçelerini aktardı. Urla’nın kendisinden önce aday adayı bir kadın belediye başkanı bile çıkaramadığını aktaran Uyar, seçim sürecinde ve sonrasında, erkeklerin içinde var olabilmek ve görünebilmek için fiziki olarak “omuz atmayı” öğrendiğini ve bunu öğrenmeden kadınların siyaset yapamayacağını aktardı. Uyar, erkek belediye başkanlarının kadınlar gibi eve gittiklerin sorumlulukları olmadığını, kadınların ise başkan da olsa ev ve çocuklara dair yükümlülüklerini birlikte sürdürmek zorunda olduklarını hatırlattı.  

WE ACT Projesi Eğitim ve STK’lara Katılım Çağrısı Yakında! 

WE ACT Proje eğitimlerinden yararlanacak kadın adayları ve STK’ları seçeceği bir katılım çağrısını yakında yayınlanacak.

WE ACT Projesiyle ilgili diğer gelişmelerden haberdar olmak isterseniz, haber bültenine buradan üye olabilir ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz:  Twitter | instagram | Facebook