“Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi” Yayımlandı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından hazırlanan “Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi” raporu yayımlandı. Raporda, belediye içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yapmak ve belediyenin idari sınırları içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirmek üzere, son 10 yılda kurulmuş olan eşitlik birimleri odak noktasına alındı. 
1390 Belediyenin Yalnızca 34’ünde Eşitlik Birimi Bulunuyor

Türkiye’de 30’u büyükşehir belediyesi olmak üzere 1390 belediye bulunuyor. Bu belediyelerin yalnızca 34’ünde Eşitlik Birimi var. Raporda, eşitlik birimlerinin kurumsal yapılanmalarına biraz daha yakından bakılması hedeflenmekte ve eşitlik birimlerinin bu işlevlerini ne kadar yerine getirebildikleri değerlendirilmekte. Eşitlik birimlerinin mevcut durumunu ortaya koymak, belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesi için nasıl bir yol izlenebileceğine dair ipuçları da veriliyor.

Belediyelere Bağlı Bulunan Sığınmaevi Sayısı 32

Belediyelerin, kamu politikalarının üretiminde etkili ve sorumlu birimler olmaları sebebiyle hem temel belgeleri toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde incelendi; hem de kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve yaşlı bireyler başta olmak üzere dezavantajlı konuma itilmiş, kırılgan gruplara yönelik hizmetlerine bakıldı. Belediye bünyesinde bulunan sığınmaevi ve Kadın Danışma Merkezi hizmetleri, bu kapsamda özellikle değerlendirildi. Türkiye’de 1390 belediyeye bağlı bulunan sığınmaevi sayısı 32 ve bu sığınmaevlerinin 10’u Büyükşehir Belediyelerine bağlı olarak hizmet vermekte. 10 adet Kadın Danışma Merkezi de yine büyükşehir belediyelerine bağlı hizmet sunuyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından uygulanan CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanan “Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi” raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.