Etkiniz ‘Politika Belgesi Hazırlama’ Eğitimi Düzenliyor

Etkiniz AB Programı, 16-17-18 Mart tarihlerinde Sait Fehmi Ağduk'un eğitmenliğinde 'Politika Belgesi Hazırlama' eğitimi düzenliyor. Son başvuru tarihi 12 Mart 2022.
Eğitim Konuları 

Politika Belgesi Hazırlama Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Politika belgesi planlama ve hazırlık süreci
 • İnsan hakları izleme çalışmalarını politika belgelerine dönüştürmek
 • Politika belgesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken ipuçları
Katılım Koşulları
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.
Katılımcıların Belirlenmesi

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam ve detaylı bir biçimde doldurulması (Tek kelimelik cevaplardan ibaret başvurular genellikle dikkate alınmamaktadır.)
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsel, coğrafi ve tematik çeşitliliğin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Başvuru
 • Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri buradan başvuru formunu en geç 12 Mart 2022 Cumartesi günü, saat 23:59’a kadar doldurabilirler.
 • Başvuru sonuçları en geç 14 Mart 2022 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.
 • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.