‘Katılım Hakkı İzleme’ Online Eğitimi Başvuruya Açıldı!

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerini (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için 'Katılım Hakkı İzleme' eğitimine davet ediyor. Nalan Erkem tarafından verilecek eğitim için son başvuru tarihi 15 Nisan.

Eğitim Tarihleri: 20-21-22 Nisan 2022 (Her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, günde 3 saat)

Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2022 – saat 23:59

Eğitim konuları nelerdir?

Katılım Hakkı İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

  • Katılım hakkı alanında uluslararası insan hakları standartları
  • Katılım hakkının tanıtımı ve bileşenleri
  • İzleme ve raporlama süreçleri
Eğitime kimler katılabilir?
  • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
  • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
  • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.
Katılımcılar Nasıl Belirlenir?

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

  • Başvuru formunun tam ve detaylı bir biçimde doldurulması (Tek kelimelik cevaplardan ibaret başvurular genellikle dikkate alınmamaktadır.)
  • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
  • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
  • Cinsel, coğrafi ve tematik çeşitliliğin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl Başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri buradaki başvuru formunu en geç 15 Nisan 2022 Cuma günü, saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 18 Nisan 2022 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Eğitmen Hakkında

Nalan Erkem 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İzmir Barosu yöneticiliği yaptı. İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubunun kurucularından olup uzun yıllardır avukat olarak şiddet mağdurlarına gönüllü destek vermektedir. Kadına yönelik şiddet, özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların hakları, ayrımcılık, kapalı kurumların insan hakları bakımından izlenmesi ve katılım hakkı dahil pek çok alanda insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve önlenmesine dair çalışmalar yaptı, avukatlara ve sivil toplum üyelerine eğitimler verdi. Bu alanda yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.