‘Afetler ve İnsan Hakları İzleme’ Webinarı

Etkiniz AB Programı, 28 Nisan Cuma günü sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceği 'Afetler ve İnsan Hakları İzleme' başlıklı bir webinar düzenliyor! 

Tarih: 28 Nisan 2023, Cuma

Saat: 18:00-19:30

Konuşmacılar: Etkiniz AB Programı Kilit Uzmanları Adem Arkadaş-Thibert ve Murat Çekiç

Sahadan sesler:
S. Sinem Mısırlıoğlu, Kadın Koalisyonu- Kadın hakları
Sinem Sefa Akay, Bağımsız araştırmacı, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği- Çocuk hakları
Ufuk Can Mahanoğlu, Avukat, İnsan Hakları Hukukçusu- Barınma hakkı
Umut Güner, Kaos GL- LGBTİ+ hakları

Yer: Zoom Webinars– internet üzerinden

*Webinarda işaret dili çevirisi bulunacaktır.

Webinarda Neler Konuşulacak?

Doğal ve insan eliyle ortaya çıkan afetler, olağanüstü şiddet durumları, savaşlar insan haklarının korunması ve hayata geçirilmesinin önünde büyük engeller oluşturuyor. Şubat ayında yaşadığımız depremler de afetler ve insan hakları arasındaki ilişkiyi tekrar gözler önüne serdi.

Dünyada afetler ve insan hakları arasındaki ilişkiyi düzenleyen çerçeve ise henüz gelişmekte. Öte yandan, uluslararası insan hakları sistemi ve mekanizmaları ise hâlihazırda afetlerin yarattığı insan hakları ihlallerini önlemek isteyen devletler ve sivil toplum örgütlerine seçenekler sunuyor.

“Afetler ve İnsan Hakları İzleme” webinarı sivil toplum örgütlerinin insan hakları izleme ve afetler arasındaki ilişkideki rolüne odaklanacak. Webinarda Etkiniz AB Programı uzmanları uluslararası insan hakları sistemini afetler ve afet yönetimi açısından değerlendirecek.

Webinarda aynı zamanda sivil toplum örgütlerinden saha deneyimleri dinlenecek. Sahadan Sesler bölümünde STÖ temsilcileri dört farklı hak alanında (barınma, çocuk, kadın, LGBTI+) deneyimlerini aktaracak.

Webinar Programı:
  • Hoş geldiniz, neden bu webinar?
  • Hukuki çerçeve
  • Pratik öneri yöntemler ve uygulamalar
  • Sahadan sesler

Toplantıda:

  • İnsan hakları ve afetler arasındaki ilişki
  • Mevcut uluslararası insan hakları mekanizmalarının afetlerin insan hakları etkisiyle ilgili çalışmaları
  • Sivil toplum örgütlerinin insan hakları izlemeyi, afetlerin insan hakları üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için kullanma imkânları

ana başlıkları tartışmaya açılacak.

Webinara buradan kayıt olabilirsiniz.