Etkiniz Yoksulluk ve İnsan Hakları İzleme Eğitimi Düzenliyor

Etkiniz AB Programı 'Yoksulluk ve İnsan Hakları İzleme' online eğitimi düzenliyor. Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo'nun vereceği eğitim, 12-13-14 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Son başvuru tarihi 8 Ocak 2022.
Eğitim Konuları

Yoksulluk ve İnsan Hakları İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Yoksulluğa insan hakları çerçevesinden bakmak
 • İnsan hakları izleme ve raporlama çalışmalarında önemli unsurlar
 • Ayrımcılık, yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki bağlar
Katılım Kriterleri
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.
Katılımcıların Belirlenmesi

Eğitime katılım 25 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Başvuru
 • Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri buradan başvuru formunu en geç 8 Ocak 2022 saat 23:00’a kadar doldurmalıdır.
 • Başvuru sonuçları en geç 10 Ocak 2022 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.
 • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.