Afetler ve İnsan Hakları İzleme Belgeleri

Etkiniz AB Programı, afet sonrası hak odaklı sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaları derleyen bir liste hazırladı. 

Etkiniz AB Programı, yaşanan afet sonrası “Afetlerle ilgili uluslararası insan hakları çerçevesinden nasıl yararlanabiliriz?”, “Afet hukukunu Türkiye’de nasıl daha etkili işletebiliriz?”, “Afet sonrasında farklı insan hakları alanlarında yaşanan sorunlara nasıl çözüm üretebiliriz?” sorularına cevap aradı.

Aşağıdaki bağlantılarda konu ile ilgili çeşitli kaynak belgeleri bulabilirsiniz. Afet sonrası insan hakları izleme ve savunuculuk çalışmalarınızda kullanmak üzere belgelerin çevirisi için Etkiniz’den destek alabilirsiniz.

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015-2030)

 

 

 

 

 

 

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015-2030)

 

 

 

 

 

 

UNDP Afetlerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkisini Değerlendirme Rehberleri

 

 

 

 

 

 

Afet Müdahalesinde İnsan Haklarının Korunması: Devlet ve Devlet Dışı Aktörler için Kılavuz İlkeler

 

 

 

 

 

 

Doğal Afet Durumlarında Kişilerin Korunmasına ilişkin IASC Operasyonel Kılavuzu 

 

 

 

 

 

 

İNSAN HAKLARI VE DOĞAL AFETLER: Doğal Afet Durumlarında İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Operasyonel Kılavuz ve Saha El Kitabı

 

 

 

 

 

 

İnsan haklarının korunması ve afetler – Veritabanı

 

 

 

 

 

 

 

İnsan haklarının korunması ve afetler – Veritabanı

 

 

 

 

 

 

İnsan Hakları Hukuku ve afet riskinin azaltılması

İnsan Hakları ve Afet Riskinin Azaltılması Arasındaki İlişki Yeniden Değerlendirildi: Hukuki Perspektifi Tartışmaya Açmak

 

 

 

 

 

Lessons from the Chilean Earthquake: How a Human Rights Framework Facilitates Disaster Response

 

 

 

 

 

 

Direct Observation and Key Informant Interview Techniques for primary data collection during rapid assessments

 

 

 

 

 

 

TIPS – Using Rapid Appraisal Methods

 

 

 

 

 

 

A universal treaty for disasters? Remarks on the International Law Commission’s Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters

 

 

 

 

 

FIRE: A framework for integrating human rights and gender equality in disaster risk reduction and climate change adaptation

 

 

 

 

 

 

FIRE UN Leaflet

 

 

 

 

 

 

Older Persons in Emergency Situations

 

 

 

 

Age Inclusive Disaster Risk Reduction – A Toolkit

 

 

 

 

 

 

OCHA Guiding Principles on Internal Displacement

 

 

 

 

 

 

‘Afetler ve Kadın Hakları’ temalı kaynak belgeler