Derin Yoksulluk Ağı’ndan Okul Yemekleri Koalisyonu Bilgi Notu

Derin Yoksulluk Ağı, tüm eğitim kademelerinde bulunan 20 milyon öğrencinin hakkı olan ücretsiz ve sağlıklı öğünlere erişebilmesi yolunda önemli bir eşik olacağını düşündükleri Okul Yemekleri Koalisyonu’na ülkemizin katılması için geçtiğimiz ay çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, gündem ve iş birlikleri oluşturmak adına Okul Yemekleri Koalisyonu’nu milletvekillerine, belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu görevlilerine tanıtmak amacıyla Okul Yemekleri Koalisyonu bilgi notu hazırladı.

Dünya’daki 730 milyon ilkokul öğrencisini 2030 yılına kadar sağlıklı yemeğe kavuşturma hedefiyle 2021 yılında Fransa ve Finlandiya’nın öncülüğünde 46 ülke ve Afrika Birliği’nin katılımıyla kurulan Okul Yemekleri Koalisyonu’nda bugün Dünya nüfusunun %60’tan fazlasını temsil eden 90 ülkenin yanında, aralarında UNICEF, WFP, WHO gibi çeşitli uluslararası örgütlerin, STK’ların, vakıfların ve akademik kurumların bulunduğu 101 destekçi partner var.

İlk küresel zirvesini 18-19 Ekim 2023 Paris’te gerçekleştiren Koalisyona katılan ülkelerin kabul ettiği yükümlülükler şu şekilde:

 • Özellikle yoksulluk ve iklim değişikliğine karşısında en kırılgan durumda olan ülkelerde, pandemi sırasında entegre okul yemeği programlarını kaybeden çocukların bu programlara erişimini yeniden sağlamak ve zaten programları olmayan ülkelere ulaşmak için ulusal planlar geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda hükümetleri desteklemek.
 • Kanıt üreterek, teknik destek sağlayarak, ulusal ve yerel bağlamlara göre uyarlanmış en iyi uygulamaları ve çıkarılan dersleri paylaşarak programların kalitesini güçlendirmek suretiyle işbirliğine dayalı bir şekilde yaklaşımlar geliştirmek.
 • Bir araştırma konsorsiyumu, sürdürülebilir bir finansman girişimi ve en iyi uygulamalar ve izleme ile ilgili girişimler de dahil olmak üzere koalisyonun girişimlerinin oluşturulmasını ve çalışmalarını desteklemek.
 • Bu hedefleri gerçekleştirmek için sektörel, bölgesel, ulusal ve ulus-altı düzeylerde tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmak.
 • Bu doğrultuda hükümetler, verdikleri taahhütlerde kendi gıda programlarını çocukların beslenmesini iyileştirecek şekilde düzenlemeyi, kendi iyi uygulamalarını diğer ortaklarla paylaşmayı, birbirlerine teknik destek ve finansman olanakları sunmayı garanti etmektedirler.

Koalisyona dahil olan ülkelerde uygulanan beslenme programının çok çeşitli faydaları mevcut. Bu ülkelerde programın uygulanmasıyla birlikte:

 • Çocukların okula kayıt oranları ve devamlılıkları artmakta,
 • Çocukların öğrenim olanakları gelişmekte,
 • Çocukların iyi olma hali ve sağlığı desteklenmekte,
 • Çocuklar arasında cinsiyet eşitliği sağlanmakta,
 • Tedarikçilerin ve küçük çiftçilerin geliri artmakta,
 • Yeni iş olanakları sağlanmakta.

Bilgi notunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler