Türkiye İnsan Hakları Vakfı Maddi Destek Programı Açıldı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, baskı ve zorluklarla karşılaşan insan hakları savunucuları ve yakınları için Maddi Destek Programı başlattı.

İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi Projesi’nin amacı, kamusal hayatın insan haklarının kurucu rolü temelinde tahkim edilmesine katkı sağlamak.

Proje, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından, İnsan Hakları Derneği (İHD), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH) ve İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) iş birliğinde yürütülüp; Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse ediliyor.

Projenin ana hedefi, özellikle yerelleri esas alarak insan hakları hareketinin zorlu bir ortamda dönüştürücü etki yaratabilme kapasitesini artırarak ve insan haklarını savunma hakkının gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak insan hakları mücadelesinin güçlendirilmesi. Faaliyet süresi 42 ay olan proje, 1 Mart 2021 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

Projenin Kapsamı

İnsan hakları hareketinin güçlendirilmesi, devletin sivil toplumu zayıflatacak bir şekilde ve gücü daha fazla tekelleştirme yönündeki mevcut eğilimi karşısında hayatidir. Bu ihtiyaç ışığında proje, doğrudan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışan sivil toplum örgütlerini (hem çalışmaları birden çok alanı ve birden çok bölgeyi kapsayan daha büyük insan hakları kuruluşlarını hem de belirli bir hak alanında yerel düzlemde faaliyet sürdüren daha küçük kurumları) ve insan hakları savunucularını desteklemek ve güçlendirmek için tasarlandı.

Türkiye’nin hemen her bölgesinden hak mücadelesinin farklı alanlarından ve çeşitli meslek grupları ve disiplinlerden çok sayıda aktörün katılımıyla yürütülecek olan proje kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Van’da Bölgesel Dayanışma ve İş Birliği Grupları oluşturuldu.

Bu grupların kolaylaştırıcılığı ile;

  • insan hakları aktörlerini ve çalışmalarını güçlendirme faaliyetleri (eğitim ve destek programları),
  • insan hakları hareketine yeni araçların ve aktörlerin dahil edilmesi çalışmaları (dayanışma ağları kurma, medya çalışmaları vb.),
  • insan haklarını savunma hakkının kullanımını destekleme çalışmaları (ülke içinde ve uluslararası çapta savunuculuk faaliyetleri) ana başlıklarında çeşitli programlar hayata geçirilecek.

Destek Programları: Tehdit ve baskılara maruz kalan hem kurum hem de birey olarak insan hakları savunucularına, finansal, hukuki, süpervizyon ve psikososyal destek ile mesleki ve kişisel gelişim programları kapsamında destek sunulacaktır. Finansal destek programlarının amacı, hak örgütlerine kurumsal destek sağlanması ve çalışmalarının kolaylaştırılması yoluyla insan hakları savunucularının ve örgütlerinin faaliyetlerini yürütme kapasitelerinin artırılmasıdır.

Faaliyetler: Eğitimler, forumlar, yaz okulu gibi programlar yoluyla hak savunucularının teknik bilgi ve becerileri artırılacak; insan hakları hareketinin kullanımdaki araç ve platformların geliştirilmesi, hak mücadelesinin tabanının genişletilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeylerde savunuculuk ve medya çalışmaları yürütülecektir.

Yayınlar: Savunuculuk ve medya çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kamuoyunda yaygınlaştırılmak üzere, bilgi notları, raporlar vb. çıktılar üretilecektir.

Başvuru