Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği (IHD) ve 32 insan hakları savunucusu tarafından 1990 yılında kurulmuştur. TIHV’in kuruluşu, insan hakları savunucularının 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında hem IHD’de hem de Türk Tabipler Birliği’nde (TTB) işkencenin önlenmesi ve işkenceye maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik neler yapılabileceğine dair girdikleri çaba ve arayışlarının sonucudur. TIHV, işkence izlerinin belgelenmesi ve işkence görenlerin tedavisi konusunda bir okul olmuş, uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum kuruluşudur

İlgili İçerikler