TİHV Proje Asistanı Ekip Arkadaşı Arıyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İstanbul Çalışma Ofisinde, Avrupa Birliği Desteği ile yürütülen “İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi” projesinde görevlendirmek üzere Proje Asistanı arıyor.

Uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve tartışmaları hakkında ilgi, deneyim ve bilgi sahibi olmak, proje yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, MS Ofis programlarına (özellikle Word ve Excel) hakim olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek bu pozisyon başvuruları için ön koşuldur. 

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla, konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu (Ref:1030) yazarak, özgeçmiş (en fazla 2 sayfa) ve niyet mektuplarını (1 sayfa) ekleyerek tihv@tihv.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Yapılacak değerlendirme sonucunda oluşturulacak kısa listeye alınan adaylar görüşmeye çağrılacaktır. 

Yukarıda belirtilen koşullara uygun yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2023 saat 18.00 

İş tanımı: Proje Asistanı 

Kime Karşı Sorumlu: Proje Koordinatörü  

İş Süresi: 1 Haziran 2023 – 30 Kasım 2024 (18 ay)

Birim: TİHV İstanbul Çalışma Ofisi

Haftalık Çalışma Saati: 40 saat (Tam Gün) 

İşin Genel Amacı: TİHV İstanbul proje ofisinde birinci yılın sonunda yeniden değerlendirmek üzere 18 ay süreyle görevlendirilecek proje asistanı, “İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi” projesinin faaliyetlerinin sürdürülmesi, izlenmesi ve raporlanmasında görev alacaktır. 

Sorumluluklar
 • Projede yürütülen çalışmaları takip eder, dosyalar ve çalışmaları varsa sorumlu kişi ve ekiplerle yoksa kendisi düzenli olarak raporlar;
 • Proje faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli harcamaların bütçeye ve proje sözleşme kurallarına uygun olarak yapılmasına katkı sağlar;
 • Proje bileşenleri arasındaki iletişimin sağlanması konusunda proje koordinatörüne yardımcı olur;
 • Proje çalışmalarına ilişkin düzenli raporlar hazırlar;
 • Proje çalışanlarını ve ekiplerini AB prosedürleri konusunda düzenli olarak bilgilendirir ve çalışmaların bu prosedürlere uygun bir şekilde yapılmasını ve raporlanmasını sağlar;
 • Fon sağlayıcılarla ve proje ortakları ile iletişim sağlanmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur;
 • Fon sağlayıcının sözleşme kurallarını ve takvimini göz önünde bulundurarak toplantılar düzenler ve onlar tarafından düzenlenen toplantılara katılır;
 • Gerektiğinde toplantı, eğitim ve diğer etkinliklerin tüm hazırlıkları ve organizasyonu yapar, kararları takip eder, raporlar ve ekip ile paylaşır;
 • Görev aldığı TİHV temsilciğinde yer alan diğer çalışanlar ile uygun çalışma ilişkisi kurup sürdürür ve onların çalışmalara etkin bir şekilde katkı vermesini sağlar;
 • Koordinatör ve genel sekreterin ihtiyaç duyduğu rapor ve sunumları ilgili kişi ve ekipler ile koordineli halde hazırlar ve sunar;
 • Koordinatör ve genel sekreterin ihtiyaç duyduğu araştırma raporu, metin ve sunumlar ile ilgili gerekli dokümantasyonu hazırlar,
 • Yeni fon imkânlarını araştırır ve proje başvurularının hazırlanmasına katkı sağlar;
 • Gerektiğinde TİHV’in işkencenin önlenmesine yönelik geliştirdiği diğer çalışmalara destek sağlar.
Nitelikler
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce ifade becerisine sahip olmak
 • İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ifade becerisine sahip olmak
 • İnsan hakları alanında bilgi sahibi olmak
 • MS ofis programlarına hâkim olmak
 • Proje ekibinde görev alma ve proje raporu hazırlama konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
 • Sivil bir kurumda profesyonel veya gönüllü çalışmalar yürütmüş olmak
 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
 • İnsan hakları örgüt kültürü hakkında bilgili olmak
 • Proje başvurusu hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak
 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler ya da ilgili diğer fakültelerinden mezun olmak