‘Deprem Nedeniyle Yerinden Edilenlerin Oy Kullanmasının Önündeki Her Türlü Engel ve Külfet Kaldırılmalıdır’

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), deprem nedeniyle başka yerlere göç etmek zorunda kalan insanların bulundukları yerlerde oy kullanmalarının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, 'Olağanüstü bir travmaya ve pek çok hak ihlaline maruz kalan, tamamlan(a)mayan bir yas süreci yaşayan, yerinden edilmeye zorlanmış insanların halen bulundukları yerde oy kullanamıyor olmaları, yurttaşlığı ellerinden almaktan başka bir şey değildir' denildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TİHV, “depremler nedeniyle milyonlarca yerinden edilmeye zorlanmış insandan sadece 345 bin 97 kişinin bulunduğu yerleşim biriminde oy kullanabilecek olması yurttaşlık haklarının kullanımı bakımından kaygı vericidir” değerlendirmesi yaptı.

Bu durumda sayısı bilinmemekle birlikte büyük bir seçmen nüfusun, oy hakkını kullanmak için yaşadıkları ağır travmatik sürece rağmen deprem bölgesindeki seçim çevresine gitmek zorunda kalacağına dikkat çekilen açıklama şunlar ifade edildi: “Olağanüstü bir travmaya ve pek çok hak ihlaline maruz kalmış ve tamamlan(a)mayan bir yas süreci yaşayan bu insanlara oy haklarını kullanabilmeleri için gerçekleşmesi çok zor ve külfetli ‘tekliflerde/önerilerde’ bulunmak, yurttaşlığı ellerinden almaktan başka bir şey değildir. Oy hakkı, yurttaşlara kamusal alana müdahil olabilmelerini, karar vericilerin icraatlarını eleştirebilmeyi, onların hesap verebilirliklerini ve maruz kalınan adaletsizliklerin bir daha tekrar etmemesini sağlayacak en önemli demokratik imkândır. Bu imkânın tüm yurttaşlar için eşitlik ilkesine uygun olarak tesis edilmesi ise demokrasi ve insan hakları değerlerini referans alan devletlerin yükümlülüğüdür. Bu nedenle de oy hakkının kullanılabilmesi için güncellenen seçmen kütüklerinin güvenliği ile seçmen listelerinin doğru bir şekilde düzenlenmesi yükümlülüğü arasındaki dengenin ön koşulu insan hakları ilke ve değerlerine dayalı yaklaşımdır.”

Birleşmiş Milletler’in Seçimlere İlişkin İnsan Hakları Standartları Rehberi’ne göre, “seçmen kaydının önündeki diğer makul olmayan engellerin de ortadan kaldırılması”nın devletlerin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken TİHV, yerinden edilmeye zorlanmış yurttaşların haklarını kullanabilmeleri için halen bulundukları yerleşim yerlerinde oy verebilmelerinin önündeki her türlü engel ve külfetin kaldırılmasına yönelik kolaylaştırıcı yöntem ve tedbirlerin derhal alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.