Kaynak Geliştirme ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimine Davetlisiniz

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde Kaynak Geliştirme ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi düzenliyor.

Kaynak Geliştirme ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi, ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi; proje alanında kariyer yapmak isteyenler, sivil toplum temsilcileri, aktivistler ve gençler arasında proje yazma ve yönetme kültürünü geliştirmek ve kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası hibe ve teşviklerden yararlanmak, proje yazmak ve proje uzmanlığı kazanmak amacıyla düzenleniyor.

Kazanımlar
  • AB Mali Yardımları ve AB Hibe Programları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma,
  • Ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik kaynaklarını takip edebilme,
  • Proje yazma ve yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme,
  • Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini olarak tasarlayarak ortaya koyabilme ve soruna ilişkin olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme,
  • Projenin mantıksal çerçeve matrisini, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına uygun şekilde tüm bileşenleriyle oluşturabilme,
  • Projenin izleme ve değerlendirme modülünü planlayabilme,
  • Teklif çağrısının kurallarına uygun şekilde proje bütçesi hazırlayabilme,
  • Bir teklif çağrısının beklentilerini ve gereklerini tanımlayarak proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda proje teklifi hazırlayabilme,
  • Proje ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik projeler için fon kaynakları ve hibe çağrıları araştırabilme ve bu çağrılara yönelik projeler hazırlayabilme.
Detayla

Ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi 2 gün sürecek.

Sonraki günlerde katılımcıların hazırladıkları projelerin takibi ve izlemesi yapılacak.

Eğitim sürecinde katılımcılar tarafından hazırlanan projeler ulusal ve uluslararası kurumlara sunulacak.

Eğitim Tarihi: 11-12 Aralık 2021

Yer: Çevrimiçi uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecek.

Eğitime katılım göstereceklere eğitim bilgi paketi ayrıca sunulacak.

Eğitim kontenjanı 15 kişi ile sınırlıdır.

Başvuru

Başvuru için buraya tıklayınız.

Program hakkında daha detaylı bilgi almak için surkalgirisimcilikder@gmail.com adresine yazabilirsiniz.