Avrupa Yeşil Mutabakatı Gölgesinde Gençlik İstihdam Politikalarının Dönüşümü Toplantısı

12 Ağustos 2021
Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, 22 Ağustos'ta 20.00- 21.30 saatleri arasında "Avrupa Yeşil Mutabakatı Gölgesinde Gençlik İstihdam Politikalarının Dönüşümü" konusunda program düzenleyecek. Son Başvuru Tarihi: 20 Ağustos 2021.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılına kadar AB’yi net sera gazı emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir.

AB doğal sermayesini koruyup geliştirirken, aynı zamanda vatandaşların sağlığını ve refahını çevre kaynaklı risk ve etkilerden korumayı da amaçlamaktadır. Bu geçiş adil ve kapsayıcı olmalıdır.  Geçiş, insanları ilk sıraya koymalı ve en büyük zorluklarla karşılaşacak bölgelere, sanayilere ve işçilere dikkat etmelidir. Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir değişime neden olacağından, politikaların işe yaraması ve kabul edilmesi için bu geçiş sürecinde aktif halk katılımı ve güven çok önemlidir. Ulusal ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları (STK), AB kurumları ve danışma organları ile yakın bir şekilde çalışan endüstriler ile tüm kesimlerden vatandaşları bir araya getirmek için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç vardır.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme amacı bağlamında Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yarattığı yeşil dönüşüm ile birlikte değişen istihdam politikalarını gençlik bağlamında değerlendireceği toplantılarına davet ediyor.

Tarih: 22 Ağustos 2021 Pazar

Saat: 20.00- 21.30

Yer: Zoom 

*Katılım bilgileri katılımcılara mail olarak gönderilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ağustos 2021

Başvuru için tıklayınız.