Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Gönüllülerini Arıyor!

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği (SURKALGIRDER) insan haklarına dayalı kapsayıcı büyüme, nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılması küresel amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken, çalışmalarına katkı sağlayacak gönüllüler arıyor.
Kimler Başvurmalı

▪️ 18-30 yaş aralığında iseniz,
▪️ Sivil topluma meraklıysanız ve sivil topluma adım atmak istiyorsanız,
▪️ Sivil topluma haftalık en az 2-3 saat zaman ayırabilecekseniz,
▪️ Enerjiniz yüksekse ve bu enerjinizi güzel işler için harcamak istiyorsanız,
▪️ Ekip çalışmasına yatkınsanız ve insanlar ile iletişiminiz kuvvetliyse,
▪️ Görev bilincine sahipseniz ve sorumluluk almayı seviyorsanız,
▪️ Kişisel gelişiminize fayda sağlamak istiyorsanız,
▪️ Farklı kültür ve coğrafyadan gençler ile din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan herkes ile eşit mesafede çalışabilecekseniz,
▪️ Dernek ile çalışma fikri sizi heyecanlandırıyorsa siz de gönüllü olabilirsiniz.

Kazanımlarınız

▪️ Gerçekleştirilen faaliyet, etkinlik ve projelerde her zaman öncelik sahibi olarak aktif katılım olanağı,
▪️ Kişisel beceri ve liderlik yetenekleri,
▪️ Sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilinci,
▪️ Karar alma mekanizmalarına dahil olarak aktif vatandaş olmak,
▪️ Organizasyon tecrübesi ve becerisi,
▪️ Zaman, kriz ve stres yönetimi becerisi,
▪️ Ekip çalışması becerisi.

Neler Yaparsınız?
  • Derneğin yürüttüğü projelerde gönüllü olarak yer alarak kişisel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunur.
  • Derneğin iç ve dış paydaşları ile ilişkileri takip ederek kişisel network ortamını geliştirir.
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yaklaşımını benimseyerek aktif vatandaş ve sivil katılım konusunda kapasite geliştirir.
  • Derneği kaynak geliştirme ve savunuculuk birimlerinde görev alarak ilgili alanlarda mentör desteği alır.
Başvuru