Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Proje Yazma ve Yönetimi Sertifika Programı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği; Proje Yazma ve Yönetimi Sertifika Programının ilk 2 günlük uygulamalı 8-9 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

Fikirlerinizi Projeye Dönüştürün!

Ulusal ve uluslar arası hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi; proje alanında kariyer yapmak isteyenler, sivil toplum temsilcileri, aktivistler ve gençler arasında proje yazma ve yönetme kültürünü geliştirmek ve kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, ulusal ve uluslar arası hibe ve teşviklerden yararlanmak, proje yazmak ve proje uzmanlığı kazanmak amacıyla düzenlenmektedir.

Bir elin nesi var iki elin sesi var…

Kazanımlar
AB Mali Yardımları ve AB Hibe Programları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma,
Ulusal ve uluslar arası hibe ve teşvik kaynaklarını takip edebilme,
Proje yazma ve yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme,
Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini olarak tasarlayarak ortaya koyabilme ve soruna ilişkin olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme,
Projenin mantıksal çerçeve matrisini, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”na uygun şekilde tüm bileşenleriyle oluşturabilme,
Projenin izleme ve değerlendirme modülünü planlayabilme,
Teklif çağrısının kurallarına uygun şekilde proje bütçesi hazırlayabilme,
Bir teklif çağrısının beklentilerini ve gereklerini tanımlayarak proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda proje teklifi hazırlayabilme,
Proje ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik projeler için fon kaynakları ve hibe çağrıları araştırabilme ve bu çağrılara yönelik projeler hazırlayabilme.

Eğitim Yöntemi: Sınıf içi ders verme ve küçük gruplar halinde uygulamalı proje hazırlanması şeklinde ilerleyecektir. Genelde interaktif ve deneyimsel öğrenme aktiviteleri ile desteklenen bir program gerçekleştirilecektir.

Başvuru Detayları
Ulusal ve uluslar arası hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi 2 gün sürecektir. İlk 2 gün uygulamalı proje yazma eğitimi verilecektir. Sonraki günlerde katılımcıların hazırladıkları projelerin takibi ve izlemesi yapılacaktır. Eğitim sürecinde katılımcılar tarafından hazırlanan projeler ulusal ve uluslar arası kurumlara sunulacaktır.

Proje Yazma ve Yönetimi Sertifika Programının ilk 2 günlük uygulamalı 8-9 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ulusal ve uluslar arası hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi 10 kişilik kontenjanla sınırlıdır.

Ulusal ve uluslar arası hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi, proje yazma ve yönetimi alanında kariyer yapmak isteyenlere, sivil toplum temsilcilerine, aktivistlere ve gençlere açıktır.

Katılımcılar, cinsiyet eşitliğine uygun olarak seçilecektir.

Proje Yazma ve Yönetimi Sertifika Programını başarıyla tamamlayan katılımcılara Uluslarası onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitim yeri: Milli Kütüphane Cad. Tepeköylü İş Merkezi N:17 K:5 D:505 Konak/İzmir
Eğitim tarihi: 8-9 Şubat 2019

Katılımcıların yol ve konaklama ücretleri karşılanamamaktadır.
Bu bilgiler ışığında kesin katılım durumunuzu netleştirmeniz için mail yolu ile geri dönüş yapmanız gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz.

Sorularınızı surkalgirisimcilikder@gmail.com adresine sorabilirsiniz.