Katılım Hakkı Eğitim Programı Başlıyor

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, 28-28 Kasım 2021 tarihlerinde 'Katılım Hakkı Eğitim Programı' düzenliyor. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme amacı bağlamında gençlerin çalışma hakkına erişimlerini güçlendirmek, yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarını arttırarak hak odaklı istihdam politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2 günlük Katılım Hakkı Eğitim Programı düzenliyor.

Eğitim, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Gençlik Örgütleri Forumu’nun (GoFor), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ortaklığı ile Go For Youth Programı Hibe desteği ile yürüttüğü “Hak Temelli Gençlik İstihdamı İçin Elverişli Alan Yaratmak: Yerelde Gençlik Politikasının Güçlendirilmesi’’ projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

“Katılım Hakkı Eğitim Programı” aşağıdaki konuları kapsıyor:

 • Sivil Toplum ve Hak Temelli Yaklaşım
 • Katılım İlkeleri
 • Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımı
 • Yerel katılım; mevzuat ve uygulamalar

Başvuru

 • Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Eğitim Programı- 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim Saatleri: 13.00- 15.00
 • Son Başvuru Tarihi: 24 Kasım 2021
 • Eğitim programı ve lojistik detaylar katılımcılara mail olarak gönderilecek.
 • Eğitime tam katılım gösterecek katılımcılara katılım belgesi verilecek.
 • Eğitim programı öncesinde hazırlanan izleme raporuna buradan göz atabilirsiniz.