Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği'nin, Uluslararası Çocuk Merkezi desteği ile gerçekleştirecekleri "Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi" çalışması kapsamında oluşturulacak gönüllü ekip için başvurular alınmaya başladı. 

Uluslararası Çocuk Merkezi Mikro Fon programı kapsamında gerçekleştirilen bir proje, İzmir’de mülteci çocukların yoğun olarak eğitim gördükleri Konak ilçesinde 6 okulda 30 çocuk ile birlikte toplamda 180 çocuğun aktif katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çalışma kapsamında;

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan eğitim hakkı ve çocukların nitelikli eğitime erişimlerini güçlendirmek,

-Mülteci çocuklara nitelikli ve erişilebilir uygun eğitim ortamları yaratmak,

-Mülteci çocukların erişimlerine ve beklentilerine/ihtiyaçlarına uygun eğitim modeli önermek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilecek.

  • Mülteci çocukların eğitim hakkına erişimlerini kolaylaştırmak,
  • Mevcut eğitim ortamlarını mülteci çocukların katılımlarıyla iyileştirilmesini sağlamak ve çocukların sosyal içermelerini güçlendirmek,
  • Mülteci çocukların yoğun olarak öğrenim gördükleri eğitim ortamlarının mülteci dostu hak temelli yaklaşım ile geliştirilmesi için savunuculuk çalışması yapmak,
  • Eğitim ortamlarının mülteci çocukların ihtiyaç ve beklentileri ile uygun hale getirilmesini sağlamak,

gibi çalışmanın temel olarak dört ana amacı bulunmakta.

Başvuru formu için tıklayınız.