Ayrımcılığa Karşı Projesi’nin Web Sitesi Yayında

09 Temmuz 2020
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ve Eşit Haklar için İzleme Derneği'nin birlikte yürütücüsü olduğu Ayrımcılığa Karşı Projesi’nin web sitesi yayınlandı. Site, ayrımcılığa uğrandığı düşünülen her alanda hukuki danışmanlık ve diğer tüm gerekli işlemler için başvuruya açık.

Proje kapsamında hukukçular, hak ihlaline uğrayan kişiler ve dezavantajlı gruplarla, ayrımcılık konusunda çalışan hak temelli sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek kapasite geliştirme, izleme-raporlama ve hukuki destek faaliyetleri ile ayrımcılık yasağının uygulanması ve ayrımcılığın önlenmesi için ulusal önleme ve yargı mekanizmalarının etkili bir araç olarak kullanılmasının desteklenmesini hedefliyorlar.

Projenin faaliyetleri arasında, STÖ temsilcileri ile İstanbul’da İhtiyaç Analiz Toplantısı ve Hukuk Okuryazarlığı Eğitimi düzenlenmesi ile Edirne, Hatay ve Mardin’de avukatlara Avukat Eğitimleri verilmesi bulunuyor. Böylece hedef kitle olan mağdurlara ayrımcılık ya da nefret suçu iddialarına ilişkin hukuki danışmanlık; hukukçulara uluslararası ayrımcılık hukuku ve uluslararası standartlara göre dava raporlama eğitimi verilerek ve bu alanda çalışan STÖ’ler arasında bir ağ oluşmasını sağlayarak birlikte çalışma imkânlarının oluşturulması hedefleniyor.

Proje süresince hak arama mekanizmalarına başvuru sürecinde karşılaşılan engeller üzerine 7 ilde 1064 kişi ile bir saha çalışması gerçekleştirilecek ve hâlihazırda devam eden maddi olayda ayrımcılık veya nefret suçu barındıran en fazla 10 dava izlenecek. Ulaşılan ayrımcılık iddiası taşıyan ceza yargılamaları belirlenen kriterler üzerinden analiz edilerek bir haritalama çalışması yürütülecek. TOHAV ve ESHİD’e yapılan başvurular üzerinden hukuki destek sağlanacak ve bunu anlatan broşürler 3 dilde yayımlanacak.

Siteye ulaşmak için tıklayınız.