Mikro Proje Teknik Desteği Açıldı!

EU Monitoring Network - AB İzleme Ağı Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından desteklenen Kamu ve STK'lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından yürütülüyor.

Proje, dezavantajlı gruplara ilişkin hak temelli konular ve/veya AB üyeliği üzerinde çalışan STK’ları sürece dahil ederek Avrupa Birliği İzleme Ağı’nı (EUMN) genişletmek amacıyla tasarlandı.

EUMN, 2016 yılında TAV, YADA Vakfı ve İKV tarafından şu amaçlar doğrultusunda kuruldu:

  • STK’ların Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) mekanizmalarına aktif olarak dahil olmasını sağlayarak ve kapasitelerini, Türkiye’nin AB katılım sürecini ve programlamayı etkin bir şekilde izleyebilmesi ve etkileyebilmesi için geliştirerek sivil toplumun AB katılım sürecine dahil olmalarını sağlamak; 
  • Seçilmiş temalar ve hedef gruplar hakkında AB programlarının ve mali yardımlarının sonuçları üzerinde derinlemesine analizler yaparak ve bunları kamuyla paylaşarak, Türkiye’nin AB Katılım sürecinin şeffaflığına katkıda bulunmak;
  • STK’ların sürece katılımları ve AB üzerine okuryazarlık oranını artırmak için teşvikler yaratarak Türkiye’deki sivil toplumun ve aynı zamanda kamunun AB üyeliğine yaklaşımını yeniden canlandırmak.

Avrupa Birliği İzleme Ağı aşağıda belirtilen tematik alanlarda faaliyetler yürüten Sivil Toplum Kuruluşları’nın izleme kapasitelerini geliştirmek üzere proje ve/veya programlarının sosyal etki değerlendirmeleri kapsamında destekler vermeyi hedefliyor. 

– Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
– Çevre ve İklim
– Çocuk Hakları

Teknik desteğin kapsamı ise şunlardan oluşuyor:
– AB Okuryazarlığı Eğitimi & Danışmanlığı
– Sosyal Etki Değerlendirme Danışmanlığı* 

*Destek kapsamında uygulamalı eğitim, mevcut ya da tamamlanmış bir projenin sosyal etki değerlendirme planlarının yapılması ve uygulama ve raporlama aşamalarında danışmanlık verilecek.

Mikro Proje Teknik Destek Başvurusu yapabilmek için aşağıdaki kriterleri sağlamanız gerekmektedir:
– Çalışma alanı toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve iklim ve/veya çocuk olan bir STK olmak
– Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş olmak
– EUMN ekibi tarafından 4 şehirde (Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir) veya duruma göre çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak.

Başvuru için buraya tıklayınız.

Başvuru için son tarih: 29 Haziran 2020 Pazartesi, 22:00 (GMT+3)

Başvuru ile ilgili sorularınızı abizleme@turkiyeavrupavakfi.org adresine mail atarak iletebilirsiniz.