‘Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci: Zamanın Kısa Tarihi ve Önemli Gelişmeler’ Filmi Yayınlandı

Tarihçe başlığında ilişkilerin tarihsel dönüm noktalarına değinilirken diğer üç başlık önemli gelişmeleri tematik olarak ele alıyor. Rekabetçi büyüme başlığı ihracat, KOBİ’ler, araştırma ve inovasyon, ulaşım gibi konulara yer verirken temel haklar ve sosyal fayda başlığı kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, sivil toplum, kamu hizmetleri, değişim programları gibi konulardan bahsediyor. Son olarak yeşil gündem başlığında ise son yıllarda iyice aşina olduğumuz iklim değişikliği, atık yönetimi, su-hava kirliliği gibi konular ele alınıyor. Farklı yaşlardan, AB-Türkiye ilişkilerine dair farklı düzeyde bilgiye sahip kişilerin ilgisine hitap etmesi gayesiyle Türkiye Avrupa Vakfı tarafından hazırlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=Ywz6OVbaW7g&feature=youtu.be Sivilog: Aktif Diyaloğun Derinleştirilmesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının altıncı dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Sivil Toplum Diyaloğu” Türkiye’deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşlarını, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak ve kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen bir hibe programdır. Sivil Toplum Diyaloğu, AB müktesebatı ile ilgili alanlarda Türkiye’deki ve AB’deki sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilen iş birliği ve ortaklıklar vasıtasıyla AB normlarının ve iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılmasına vesile olmaktadır.

İlgili İçerikler