Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Ağustos 2020'de kuruldu. Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği'nin amacı, programları ve “Sivil Sayfalar” platformuyla Türkiye'deki sivil toplum ve medya ekosistemine bağımsız bir zemin sağlamaktır. Faaliyetlerinin çoğu, sivil toplumun etki kapasitesini iyileştirmeyi ve organize aktif vatandaşların kapasitelerini güçlendirmeyi, her düzeyde politika süreçlerine daha etkili sivil katılımı hedeflemektedir. Mevcut sosyo-politik atmosfer, sivil toplumun ana akım medyada yeterince görünür olmasına da izin vermiyor. Dernek, sivil toplumun görünürlüğüne katkıda bulunmayı amaçlamakta ve iletişim ve savunuculuk araçlarının STK'lar tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için projeler geliştirmektedir.

İlgili İçerikler