NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) Gençlik Çalıştayı’nın Raporu Yayımlandı!

Yaşama Dair Vakıf (YADA Vakfı)’ın 15 Mayıs 2020 tarihinde 27 farklı kurumdan 36 araştırmacı, akademisyen, fikir lideri ve sivil toplum temsilcisi ile online platform üzerinden bir araya gelerek düzenlediği NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) Gençlik Çalıştayı raporu yayımlandı.

YADA moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda katılımcılara NEET gençleri anlamak ve bu alanda daha etkin çalışmak için neler yapılması gerektiği, bu alanda yapılacak çalışmalar için hangi verilere ihtiyaç olduğu, kimlerle, hangi işbirliklerinin kurulabileceği ve NEET gençlere dair bilinmesi gerekenlerin neler olduğu soruları yöneltildi.

NEET gençlerle yapılacak çalışmalara dair sivil toplumun deneyim ve önerilerini paylaştığı; sahada yapılacak bir araştırmadan beklenti ve ihtiyacını dile getirdiği çalıştayda bu alandaki faaliyetlerinin önündeki en önemli engelin sivil toplum kuruluşlarının NEET gençleri tanımaması olduğu, bunun temelinde ise bu gençlere ulaşılmakta zorlanılması ve kapsayıcı/bütüncül veri içeren profilleme çalışmalarının eksikliğinin olduğu vurgulandı.

Bunun yanı sıra NEET gençler ile yapılan çalışmaların etkisini artırmak için sivil toplumun yerel ile ilişkilerini kuvvetlendirmesinin; yerel yönetimler ile çalışmanın gerekliliği ortaya konuldu. Eğitim, istihdam ve iş piyasası alanlarında yapısal ve sosyal politikalar kapsamında değişime ihtiyaç duyulduğu; bu alanda sivil toplumun, kamu ve özel sektör işbirlikleri ile ortaya koyacağı iyi uygulama örneklerinin çözüm olabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Çalıştay çıktılarına dair ayrıntılı bilgiye buradan raporu indirerek ulaşabilirsiniz.

YADA Vakfı’nın gerçekleştireceği sıradaki sosyal etki atölyesine ise buradan başvuru yapabilirsiniz.

3 aylık süreçte yürütülecek çalışma kapsamında NEET alanında çalışan/çalışmayı planlayan kurumların sosyal etki ve savunuculuk kapasitelerinin artırılması planlanıyor.