YADA Vakfı Eğitim ve İstihdamda Yer Almayan Gençleri Konuşmak için Meydan’a Davet Ediyor

Yaşama Dair Vakıf (YADA Vakfı), yeni bir diyalog ve müzakere modelini hayata geçirmek üzere başladığı Meydan Buluşmaları'nda bu kez 12 Mart Cuma günü “Gençlik meselesi kimin meselesi?” sorusuna cevap aramak katılımcılarla bir araya geliyor. 

Türkiye’de gençlerin son yıllarda eğitim ve istihdam dışı kalma oranları gittikçe artıyor. Gençlik üzerine ve gençlerle birlikte çalışan birçok kurum Türkiye’deki gençlerin beklentileri ve mevcut durumları hakkında araştırmalar yapıyor, gençlerin eğitime, istihdama devam etmesi ve kararlara katılımı üzerine çalışmalar yürütüyor.

YADA Vakfı, gençlerin mevcut durumunu farklı açılardan ele almak, gençlerin karşılaştığı toplumsal bariyerleri tartışmak ve gençlik meselesi kimin meselesi sorusuna birlikte cevap aramak için kurdukları bu Meydan’a sizleri de davet ediyor.

Proje Hakkında: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve YADA Vakfı tarafından yürütülen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi, STK’ların politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmak, STK-Kamu-Özel Sektör ilişkilerini geliştirerek, bu sektörler arası diyaloğun güçlenmesini hedefliyor. 

Bilgi: Etkinlik; STK’lar, girişimler, platformlar, akademi, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımına açıktır. Medya katılımına kapalı olarak gerçekleştirilecektir. Katılım durumunuzu, soru ve önerilerinizi erol@yada.org.tr adresine e-posta olarak ulaştırabilirsiniz.

Başvuru formu için tıklayınız.

Program

13:30-13:40 Hoş geldiniz

13.40-13.50 Tanışma

13:50-14:50 Panel

NEET Gençlik: Rümeysa Çamdereli, YADA

Gençlik ve Covid-19: Pandemi Sürecinde İnsana Yakışır İşlere Erişim: Gizem Karslı Varol, ILO Türkiye Ofisi

Verilerle Türkiye’de Genç İşsizliği ve NEET: Aylin Gülüm, TOG

Türkiye’de Genç Kürt Olmak: Reha Ruhavioğlu, Rawest 

14.50-15.15 Soru-Cevap

15:15-15:30 Ara

15.30-16.15 Grup Tartışmaları

16.15-16.30 Kapanış