#MADaraştırma 2020 Salgın Gündemine Değinen Başvuruları Bekliyor!

#MADaraştırma çerçevesinde bu yıl, mekânda adalet gündemiyle kesişmesi kaydıyla, Halk Sağlığı, Afet, Güvenlik, Bilim ve Teknoloji, Doğa temalarına odaklanan, salgının yarattığı belirsizlik ve dönüşüm potansiyelini anlamamıza yardımcı olacak araştırma ve üretimlere destek sağlanacağı açıklandı.

Araştırma desteği, son aşamasına gelinmiş bir araştırmanın sonuçlandırılması, kapsamlı bir araştırmanın sınırları belirli bir bölümü, yahut henüz başlanmamış ancak birkaç ay içinde bitirilebilecek dar kapsamlı bir araştırma için kullanılabilir.

Destek programı çerçevesinde bu yıl, halihazırda verisi toplanmış çalışmalara, farklı literatürleri bir araya getirme iddiasında olan ufuk açıcı analizlere, salgın ile mücadele adına sahada olan araştırmacılara ve bilhassa mevcut şartları yaratıcı araştırma yöntemleri ile aşan nitelikli tekliflere öncelik verilecek.

Desteğin kapsamı: Program, iki taksitle verilecek ve araştırmacının kendi insiyatifinde kullanacağı en az 8.000 TL’lik maddi desteği, (koşullar düzeldiği takdirde) MAD Karaköy Ofisi ve kütüphanesini kullanma imkanını ve araştırma sonunda ortaya çıkacak ürünün görselleştirilmesi sürecindeki fikri ve teknik desteği kapsar.

Araştırma Çıktıları: Bu araştırma desteği ile hazırlanacak (makale, nitelikli değerlendirme, araştırmacı gazetecilik dosyası, politika metni, video-belgesel, harita gibi farklı formatlardaki) çıktıların, derneğin kamuya açık etkinlik programı #MADakademi buluşmaları bünyesinde sunumları gerçekleştirilir. Araştırma çıktıları yine Ocak 2021 içinde basılması öngörülen #MADjournal’da yayımlanır. Dolayısıyla destek verilen araştırmaların  takvime bağlı kalarak, #MADakademi buluşmaları ve #MADjournal mecralarında sunulabilecek şekilde bitirilmesi şart koşulur.

Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme: Burs programında yer almak isteyen araştırmacıların araştırma tekliflerini aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak son başvuru tarihine kadar göndermeleri gerekmekte. Başvurular akademisyen ağırlıklı bir seçici kurul tarafından bu çağrı metninde çerçevesi çizilen kıstaslar ışığında değerlendirilecek; sonuçlar Mayıs 2020 içinde açıklanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2 Mayıs 2020

Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız.