Mekanda Adalet Derneği Genel Koordinatör Arıyor

Genel Koordinatörün Görev ve Sorumlulukları
Koordinasyon, Mali ve İdari İşler
 • MAD genel iş takvimi ve bütçenin oluşturulması ve takibi,
 • MAD ekibinin (stajyer ve gönüllüler dahil) koordinasyonu,
 • MAD’ın dernekler mevzuatından kaynaklanan idari işlerinin (dernek organlarının toplantıları, üyelik başvuruları, aidat toplanması, üyelere bilgilendirme vb. gibi) yönetimi, yürütülmesi ve bu işlerin Yönetim Kurulu (YK) ile birlikte takip edilmesi,
 • Muhasebe asistanının koordinasyonu, muhasebeciyle ilişkilerin yürütülmesi ve mali tabloların güncel tutulması ve bütçelerin ve maliyetlerin yönetimi,
 • MAD’ın hibe başvurularında programlara destek verilmesi,
 • YK’nın genel iş takvimi ve bütçe konularında düzenli olarak bilgilendirilmesi, 
 • MAD’ın farklı düzeylerde kurumsal temsilinin üstlenilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve yürütülmesi.
 • MAD çalışanlarıyla ilgili eğitim, mesleki gelişim, işe alma, çalışan yardım planı gibi insan kaynakları süreçlerinin takibi
Programlar Arası Koordinasyon 
 • Mevcut programların ve faaliyetlerin izlenmesi, programlar arası koordinasyonun sağlanması ve programların faaliyetlerinin geliştirilmesinin program çalışanları ve YK ile beraber yürütülmesi,
 • Tüm programların yürüttüğü faaliyetlerin/projelerin dernek stratejisiyle uyumunun ve takviminin takibi, zamanlama ile niceliksel ve niteliksel hedeflerle ilgili ekiplere hatırlatmalar yapılması ve programların yürüttüğü faaliyetlerin başarıyla tamamlanmasının temin edilmesi,
 • Programların faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için kurumlar ve kişilerle görüşmeler yapılması.
Beklenen Özellikler:
 • Lisans mezunu,
 • Sivil toplum alanında en az 3 yıl iş deneyimine sahip,
 • İleri derecede İngilizce bilen,
 • Kent ve çevre adaleti alanlarına ilgi duyan,
 • Proje yönetimi, finansal takibi ve raporlaması konusunda tecrübeli,
 • Sivil toplum alanına dair ilgi ve yakınlık duyan,
 • MAD’ın çalışma alanları ve diline dair farkındalığa sahip,
 • MAD’ın toplumsal ve mekânsal yaklaşımını temsil etme ve geliştirme motivasyonunu taşıyan,.
 • Kaynak geliştirme konusunda yenilikçi fikirler öne sürebilecek,
 • Takım çalışmasına yatkın, şiddetsiz iletişimi benimseyen ve liderlik vasıfları taşıyan,
 • Çalışma hayatının ekibin ihtiyaçları ve iyilik hâli gözetilerek yapılandırılmasına katkıda bulunabilecek;
MAD ekibine katılarak: -Dayanışma kültürü: MAD’ın birlikte düşünen, üreten ve dayanışan ekibinin parçası olabilir,  -Gelişim: İnisiyatif alarak yeni fikirler öne sürmeyi ve girişimlerde bulunmayı teşvik eden, kişisel ve profesyonel gelişime açık bir çalışma ortamında yer alabilir, -Sivil toplum kuruluşları, yerel aktörler, inisiyatifler, çevre ve kent mücadeleleri ile temas ederek öğrenip birlikte iş üretebilir, -Esneklik: Gerekli durumlarda uzaktan çalışabilme imkânına sahip olabilirsiniz.  İlgili adayların bir niyet mektubu ile birlikte özgeçmişlerini info@mekandaadalet.org adresine 23 Ocak 2023 tarihine kadar göndermeleri rica olunur. 

İlgili İçerikler