Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler İçin Değişim Programı Katılımcılarını Arıyor

Mekanda Adalet Derneği’nin ALDA (European Association for Local Democracy) ile birlikte hayata geçirdiği THE:PLACE Turkey Hand in and with Europe: Programme for Local Authorities and Civil Society Exchange / Türkiye Avrupa El Ele: Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler İçin Değişim Programı katılımcılarını arıyor. Son başvuru tarihi 21 Ocak 2022.
Program ve Hedefleri

THE:PLACE – Turkey Hand in Hand with Europe: Programme for Local Authorities and Civil Society Exchange/Türkiye Avrupa El Ele: Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler İçin Değişim Programı, çalışma alanlarında anlamlı ve güçlü etki yaratabilmeleri için yerel sorunlar üzerine çalışan Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sivil toplum örgütleri (STÖler) arasında kalıcı bir ağ oluşturmayı, aktarım ve etkileşim yoluyla kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Program, ortak tasarlanmış müşterek projelere yönelik özellikle kapasite geliştirme, akran öğrenimi ve işbirlikleri üzerinden yerel kalkınma aktörleri olarak STÖ’ler ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Program, Türkiye’deki bir yerel yönetimle bağlantılı ve merkezi Türkiye’de olan 1 STÖ ile AB’deki bir yerel yönetimle bağlantılı ve merkezi AB’de olan 1 STÖ arasında dörtlü bir ortaklık kurmayı hedefliyor.

Program the Mercator Foundation (Mercator Vakfı) tarafından desteklenmekte, ALDA (European Association for Local Democracy) ve MAD – Mekanda Adalet Derneği işbirliğiyle yürütülüyor. Program, Kasım 2021 ve Ekim 2025 arası sürecek ve birbirini takip eden iki dönemde iki grup yararlanıcıları destekleyecektir (ilki Şubat 2022 – Ekim 2023 arası, ikincisi ise Eylül 2023 – Eylül 2025 arası olmak üzere).

THE:PLACE, Kimin İçin?
  • Türkiye ve Avrupa Birliği’nde yer alan, uluslararası bir değişim programına katılmayı, belediyeler ve büyükşehir belediyeleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi isteyen hak temelli sivil toplum örgütlerini aranıyor.
  • Başvuruda bulunan STK’ların, projelerini uygularken hangi yerel yönetim ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini belirtmeleri ve varsa mevcut veya öngörülen işbirliklerini detaylandıran bir plan ya da vizyon sunmaları bekleniyor.
  • Sunulacak plan, kapasite geliştirme açısından beklentiler ve ihtiyaçlarla birlikte işbirliğinin nasıl gerçekleşeceğini açıklayıcı nitelikte olmalıdır.
  • Yerel yönetimler, sürecin ilerleyen bölümünde, kurulması öngörülen ortaklığa “sorumlu ortak” olarak davet edilecek, kabul etmeleri durumunda bir niyet mektubu imzalayarak dahil olabileceklerdir.
  • STÖ’lerin, seçtikleri yerel yönetim ile ilişkilerini veya ne tür bir işbirliği kurmak istediklerini gerekçeleriyle sunmaları beklenmektedir (Örneğin STÖ’nün merkezinin/şubesinin o belediyede olması ya da o belediyeyle kurulmuş uzun soluklu işbirliğinin olması, bir proje veya mutabakat beyanı aracılığıyla halihazırda devam eden uzun vadeli bir işbirlikleri bulunması gibi sebepler gerekçe gösterilebilir vs.).
  • Bununla birlikte başvurularda yerel yönetimlerle önceden yapılmış ya da devam ettirilmek istenen bir işbirliğinin var olması şartı aranmıyor.
  • STÖ’ler, programa katılım konusuna ilgileri, motivasyonları ve proje süresine aktif şekilde dahil olma kararlılıkları temelinde değerlendirilerek seçilecek.
  • Projenin dilinin İngilizce olacağını, etkileşim ve aktarım sürecinin arzu edildiği biçimiyle yürütülebilmesi için katılımcıların bu dilde yetkin olmaları gerektiğini dikkate almaları gerekiyor.
Başvuru