Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Ekip Arkadaşı Arıyor

2010 yılında kurulan Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), birlikte çalışacakları ekip arkadaşı arıyor.

Dernek, aşağıdaki çalışma alanlarında izleme ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmekte:

 • Bağımsız Seçim Gözlemi
 • Irk, Etnik Köken, Din veya İnanca Dayalı Ayrımcılığın Önlenmesi
 • Barışçıl Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü
 • Engelli Hakları
 • Adalete Eşit Erişim ve Adil Yargılanma
 • Hak Savunucularının Korunması ve Desteklenmesi

İş Tanımı

Yeni ekip arkadaşlarının, aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi bekleniyor:

 • İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi ve Korunması Projesi’nin koordinatörlüğünü yapmak ve derneğin genel koordinasyonunda görev /sorumluluk almak, 
 • Yeni fon imkânlarını araştırmak ve proje başvurularının hazırlanmasına katkı sağlamak
 • Derneğin uluslararası ilişkilerinin sürdürülmesine katkı sağlamak. Bu kapsamda;
 • Bilgi notu, basın açıklaması, destek mektubu, uluslararası çağrı metinlerinin hazırlanmasına ve çevrilmesine katkı sağlamak,
 • Yurtdışından gelecek heyetlerin ziyaretlerini organize etmek; gerektiğinde toplantılara katılmak ve çeviri yapmak,
 • Yurtdışında bulunan destekçi ve iş birliği içinde bulunulan kurumlarla paylaşılacak metinlerin çevirisini yapmak,
 • Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışında yapılacak toplantılara katılmak ve ESHİD’i temsil etmek.

Aranan Özellikler

 • Sivil toplum alanında en az 4 yıllık profesyonel çalışma deneyimi, insan hakları alanındaki çalışma deneyimi tercih sebebidir,
 • Proje yazma, yürütme ve raporlama konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Tercihen eğitim bilimleri veya sosyal bilimler alanlarında (ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal hizmet vb.) olmak üzere lisans derecesi. Bu alanlarda yüksek lisans derecesi tercih sebebidir,
 • Sözlü ve yazılı olarak ileri düzeyde İngilizce dil bilgisi.

Bilgi / Beceri

 • Çok iyi düzeyde Microsoft Office becerileri.
 • Çeşitli nitel ve nicel araştırma yöntemlerini (mülakat, odak grup, istatistiksel veri okuma ve yorumlama vb.) uygulayabilme becerisi. SPSS gibi istatistiksel analiz programlarını kullanabilme becerisi tercih sebebidir.

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte 15 Ağustos 2019 tarihine kadar info@esithaklar.org adresine yollamaları gerekmektedir. 

 1. 400-600 sözcükten oluşan; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve derneğe yapabileceğiniz katkıları anlatan niyet mektubu
 2. Özgeçmiş 
 3. Başvurucuya ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri

NOT: Başvuru e-postasının konu bölümüne PERSONEL BAŞVURU – İSİM SOYAD yazılması gerekmektedir.